ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zakup i dostawa 64 komputerów przenośnych (laptopy), 12 komputerów stacjonarnych i 4 tabletów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-15 12:47:03 przez Dorota Konat

Załączniki