ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-12 11:40:13 przez Wiesław Jaros

Akapit nr - brak tytułu

 
Lp
Księga Wieczysta
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji
Powierzchnia działki w m²
Opis nieruchomości
Forma zbycia
Nr zarządzenia
Cena lokalu
1
ZG2K/00009999/1
Polanowice
Dz. nr 14/6
744 m²
Działka zabudowana
Budynkiem gospodarczym
Tryb przetargowy
Nr 117/2022
z dnia
31.08 .2022r.
70.000,00 zł
2
ZG2K/00010238/9
Strzegów
Dz. nr 494/5
2031 m²
Lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym nr 80
Tryb przetargowy
Nr 117/2022
z dnia
31.08 .2022r.
100.000,00 zł
3
ZG2k/00011895/9
Sadzarzewice
Dz. nr 57/2
1999 m²
Działka niezabudowana
Tryb przetargowy
Nr 78/2022
z dnia
20.06.2022 r.
 
70.000,00 zł
4
ZG2K/00005985/9
Żenichów
 Dz. nr 31/12
977 m²
Działka niezabudowana
Tryb przetargowy
Nr 78/2022
z dnia
20.06.2022 r.
 
50.000,00 zł
5
ZG2K/00005985/9
Żenichów
 Dz. nr 31/13
977 m²
Działka niezabudowana
Tryb przetargowy
Nr 78/2022
z dnia
20.06.2022 r.
 
50.000,00 zł
6
ZG2K/00007455/2
Pole
Dz. nr 12
1948 m²
Lokal mieszkalny nr 2
W budynku nr 1
Tryb bezprzetargowy
( sprzedaż na rzecz najemcy )
Nr 116/2022
Z dnia
31.08.2022 r.
82.000,00 zł
7
ZG2K/00011864/3
Markosice
Dz. nr 106
2200 m²
Budynek mieszkalny nr 34
Tryb bezprzetargowy
( sprzedaż na rzecz najemcy )
Nr 108/2022
Z dnia
12.08.2022 r.
89.000,00 zł
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j Dz. U z 2021r., poz. 1899 ze zmianami ) Wójt Gminy GUBIN podaje do publicznej wiadomości, że Gmina GUBIN przeznacza do sprzedaży  w/w nieruchomości według przedstawionego wykazu.
Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 12 września 2022 roku do dnia 2 października 2022 roku.
Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w gazecie Tygodniowej i na stronie bip. gmina GUBIN