ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-09-20 15:08:56 przez Wiesław Jaros

Akapit nr - brak tytułu

 
Lp
Księga Wieczysta
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji
Powierzchnia działki w m²
Opis nieruchomości
Forma zbycia
Nr zarządzenia
Cena lokalu
1
BRAK
Zawada
Dz. Nr 65/2
5800 m²
Działka niezabudowana
Tryb przetargowy
Nr 105/2021
z dnia
17.09 .2021r.
160.000,00 zł
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j Dz. U z 2020 r., poz. 65 ze zmianami ) Wójt Gminy GUBIN podaje do publicznej wiadomości, że Gmina GUBIN przeznacza do sprzedaży  w/w nieruchomości według przedstawionego wykazu.
Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 20 września 2021 roku do dnia 11 października 2021 roku.
Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w gazecie Tygodniowej i na stronie bip. gmina GUBIN