ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

„Budowa oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków oczyszczonych wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Grabice (bloki), Gmina Gubin”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-02-24 12:47:42 przez Dorota Konat

Załączniki