ˆ

Rok 2020

Szczegóły informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXII sesji w dniu 27 listopada 2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-17 15:59:24 przez Wiesław Jaros

Załączniki