ˆ

Rok 2020

Szczegóły informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XVIII sesji w dniu 30 czerwca 2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-07-16 14:41:46 przez Wiesław Jaros

Załączniki

 • Uchwała nr XVIII_120_2020 (PDF, 544.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w sparwie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
 • Uchwała NR XVIII_119_2020 (PDF, 745.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Gubin w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadania „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla budynku wielolokalowego w miejscowości Kozów, gmina Gubin ”
 • Uchwała NR XVIII_118_2020 (PDF, 748.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Gubin w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla budynku wielolokalowego w miejscowości Jaromirowice, gmina Gubin ”.
 • Uchwała NR XVIII_117_2020 (PDF, 758.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Gubin w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadania „Budowa Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Gubin – etap III”
 • Uchwała nr XVIII_116_2020 (PDF, 1.5 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2020-2023
 • Uchwała nr XVIII_115_2020 (PDF, 798.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 • Uchwała nr XVIII_114_2020 (PDF, 357.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi usuwania nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Gubin.
 • Uchwała nr XVIII_113_2020 (PDF, 360.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
 • Uchwała nr XVIII_112_2020 (PDF, 274.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gubin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2020r.
 • Uchwała nr XVIII_111_2020 (PDF, 326.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gubin absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2019r.
 • Uchwała nr XVIII_110_2020 (PDF, 274.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania i wykonania budżetu za 2019r.