ˆ

Rok 2020

Szczegóły informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XVII sesji w dniu 27 maja 2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-06-17 13:26:42 przez Wiesław Jaros

Załączniki

  • Uchwała nr XVII_107_2020 (PDF, 3.5 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-06-17 | Data wytworzenia informacji: 2020-06-09 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r.
  • Uchwała nr XVII_106_2020 (PDF, 509.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-06-17 | Data wytworzenia informacji: 2020-06-09 | w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gubin.
  • Uchwała nr XVII 105_2020 (PDF, 3.7 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-06-17 | Data wytworzenia informacji: 2020-06-09 | w sprawie pomocy w zakresie płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2).
  • Uchwała nr XVII 104_2020 (PDF, 299 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-06-17 | Data wytworzenia informacji: 2020-06-09 | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowegoi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim za rok obrachunkowy 2019r.
  • Uchwała nr XVII 108_2020 (PDF, 275 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-17 | Data wytworzenia informacji: 2020-06-09 | w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim za rok 2019.