ˆ

Rok 2020

Szczegóły informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XVI sesji w dniu 29 kwietnia 2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-05-18 11:52:09 przez Wiesław Jaros

Załączniki

  • Uchwała nr XVI 103_2020 (PDF, 311.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-05-18 | Data wytworzenia informacji: 2020-05-15 | w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup samochodu pożarniczego w roku 2020 dla OSP Starosiedle.
  • Uchwała nr XVI 102_2020 (PDF, 2.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-05-18 | Data wytworzenia informacji: 2020-05-15 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r.
  • Uchwała nr XVI 101_2020 (PDF, 402 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-05-18 | Data wytworzenia informacji: 2020-05-15 | w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starosiedlu w szkołę podstawową filialną podporządkowana organizacyjnie Szkole Podstawowej w Czarnowicach.
  • Uchwała nr XVI 100_2020 (PDF, 395.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-05-18 | Data wytworzenia informacji: 2020-05-15 | w sprawie udzielenia w 2020 roku przez Gminę Gubin Powiatowi Krośnieńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji powiatowego programu Polityki Zdrowotnej „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy na lata 2015-2020".