Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rok 2019

Szczegóły informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XIII sesji w dniu 30 grudnia 2019

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-01-13 12:43:15 przez Wiesław Jaros

Załączniki

 • Uchwała NR XIII_88_2019 (PDF, 473.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-13 12:43:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 • Uchwała NR XIII_87_2019 (PDF, 1.6 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-13 12:43:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2019-2022.
 • Uchwała NR XIII_86_2019 (PDF, 539.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-13 12:43:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w spraw ie zmiany Uchwały Nr 111/17/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiąza
 • Uchwała NR XIII_85_2019 (PDF, 343.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-13 12:43:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gubin o statusie miejskim zadania publicznego w zakresie organizacji i prowadzenia gminnej biblioteki publicznej.
 • Uchwała NR XIII_84_2019 (PDF, 304.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-13 12:43:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gubin instrumentem płatniczym
 • Uchwała NR XIII_83_2019 (PDF, 345.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-13 12:43:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Gubin zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
 • Uchwała NR XIII_82_2019 (PDF, 290.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-13 12:43:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gubin na rok szkolny 2019/2020.
 • Uchwała NR XIII_81_2019 (PDF, 364.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-13 12:43:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim.
 • Uchwała NR XIII_80_2019 (PDF, 325.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-13 12:43:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starosiedłu w szkołę Filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej w Czarnowicach.
 • Uchwała NR XIII_79_2019 (PDF, 3.5 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-13 12:43:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020.
 • Uchwała NR XIII_78_2019 (PDF, 2.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-13 12:43:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13