Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rok 2019

Szczegóły informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na VI sesji w dniu 26 kwietnia 2019

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-05-14 11:29:54 przez Wiesław Jaros

Załączniki

  • Uchwała nr VI 40_2019 (PDF, 854.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-05-14 11:29:47 | Data wytworzenia informacji: 2019-05-09 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r.
  • Uchwała nr VI 39_2019 (PDF, 364.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-05-14 11:29:47 | Data wytworzenia informacji: 2019-05-09 | w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi usuwania nieczystości ciekłych z nieruchomości.
  • Uchwała nr VI 38_2019 (PDF, 406.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-05-14 11:29:47 | Data wytworzenia informacji: 2019-05-09 | w sprawie udzielenia w 2019 roku przez Gminę Gubin Powiatowi Krośnieńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy na lata 2015-2020”.
  • Uchwała nr VI 37_2019 (PDF, 426.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-05-14 11:29:47 | Data wytworzenia informacji: 2019-05-09 | w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gubin Nr XXXVIII/249/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego