ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXXIII sesji w dniu 30 listopada 2021r.

Informacja ogłoszona dnia 2021-12-20 09:45:41 przez Wiesław Jaros

Załączniki

 • Uchwała Nr XXXIII_199_2021 (PDF, 841.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-12-20 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-14 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 • Uchwała Nr XXXIII_198_2021 (PDF, 1.6 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-12-20 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-14 | zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2021-2024.
 • Uchwała Nr XXXIII_197_2021 (PDF, 414.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-12-20 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-14 | w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr XXXIII_196_2021 (PDF, 303.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-12-20 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-14 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr XXXIII_195_2021 (PDF, 357.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-12-20 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-14 | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Gubin zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
 • Uchwała Nr XXXIII_194_2021 (PDF, 308.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-12-20 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-14 | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gubin o statusie miejskim zadania publicznego w zakresie organizacji i prowadzenia gminnej biblioteki publicznej.
 • Uchwała Nr XXXIII_193_2021 (PDF, 624.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-12-20 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-14 | w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 • Uchwała Nr XXXIII_192_2021 (PDF, 280.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-12-20 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-14 | w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
 • Uchwała Nr XXXIII_191_2021 (PDF, 1.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-12-20 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-14 | w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gubin oraz przesłania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 • Uchwała Nr XXXIII_190_2021 (PDF, 401.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-12-20 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-14 | w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Gubin w Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • Uchwała Nr XXXIII_189_2021 (PDF, 377.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-12-20 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-14 | w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Gubin.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-20 09:21:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-20 09:45:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-20 09:45:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
723 raz(y)