ˆ

Rok 2017

Szczegóły informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXV sesji w dniu 31 marca 2017r

Informacja ogłoszona dnia 2017-04-10 11:00:09 przez Wiesław Jaros

Załączniki

 • Uchwała nr 169 XXV_2017 (PDF, 599 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2017-04-10 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 | w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce
 • Uchwała nr 168 XXV_2017 (PDF, 5.7 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2017-04-10 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.
 • Uchwała nr 167 XXV_2017 (PDF, 436.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2017-04-10 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 | w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania.
 • Uchwała nr 166 XXV_2017 (PDF, 867.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2017-04-10 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 | zmieniająca Uchwałę Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gubin dla publicz
 • Uchwała nr 165 XXV_2017 (PDF, 1.8 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2017-04-10 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 | w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
 • Uchwała nr 164 XXV_2017 (PDF, 824.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2017-04-10 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 | w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
 • Uchwała nr 163 XXV_2017 (PDF, 552.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2017-04-10 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 | zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół, wicedyrektorom oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymia
 • Uchwała nr 162 XXV_2017 (PDF, 420.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2017-04-10 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 | w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych
 • Uchwała nr 161 XXV_2017 (PDF, 399.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2017-04-10 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 | rawie udzielenia w 2017 roku przez Gminę Gubin pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015- 2020" - dla dziewcząt - uczenn
 • Uchwała nr 160 XXV_2017 (PDF, 869.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2017-04-10 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 | w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2017".
 • Protokół nr XXV (PDF, 274 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2017-06-28 | Data wytworzenia informacji: 2017-06-28

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-10 10:11:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-10 11:00:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-28 13:37:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3697 raz(y)