ˆ

Rok 2017

Szczegóły informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXXII sesji w dniu 29 listopada 2017r

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-01-04 10:12:55 przez Wiesław Jaros

Załączniki