ˆ

Petycje

Szczegóły informacji

Petycja do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-04-12 13:39:49 przez Wiesław Jaros

Załączniki