ˆ

Rok 2014

Szczegóły informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-02-05 11:50:50 przez Wiesław Jaros

Akapit nr - brak tytułu

02.01.2014 Zarządzenie nr 1
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
15.01.2014 Zarządzenie nr 2  
24.01.2014 Zarządzenie nr 3
w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 roku.
30.01.2014 Zarządzenie nr 4
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
31.01.2014 Zarządzenie nr 5
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Gubin
11.02.2014 Zarządzenie nr 7  
11.02.2014 Zarządzenie nr 8  
11.02.2014 Zarządzenie nr 9  
11.02.2014 Zarządzenie nr 10  
11.02.2014 Zarządzenie nr 11  
11.02.2014 Zarządzenie nr 12  
15.03.2014 Zarządzenie nr 14