ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXXVII sesji w dniu 13 czerwca 2013r

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-06-24 15:20:49 przez Wiesław Jaros

Załączniki

  • Uchwała nr XXXVII_183_2013 (PDF, 287.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2013-06-24 | Data wytworzenia informacji: 2013-06-24 | w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
  • Uchwała nr XXXVII_182_2013 (PDF, 564 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2013-06-24 | Data wytworzenia informacji: 2013-06-24 | w sprawie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na obszarze objętym działalnością w tym zakresie przez Urząd Gminy Gubin w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2014 r.