ˆ

Rok 2011

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-08-01 15:18:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Załączniki

  • Uchwała nr X_31_2011 (PDF, 1.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-01 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-01 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
  • Uchwała nr X_30_2011 (PDF, 348.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-01 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-01 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gubin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
  • Uchwała nr X_44_2011 (PDF, 74.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-01 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-01 | W sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/112/93 Rady Gminy Gubin z dnia 25 lutego 1993r. w sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „ Sprewa - Nysa - Bóbr"
  • Uchwała nr X_43_2011 (PDF, 107 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-01 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-01 | sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Gubin publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
  • Uchwała nr X_42_2011 (PDF, 4.1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-02 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
  • Uchwała nr X_41_2011 (PDF, 75.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-02 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 | w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie nieruchomości na własność gminy
  • Uchwała nr X_40_2011 (PDF, 124 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-02 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 | w sprawie sprostowania błędnego zapisu w uchwale nr XXXIX/181/2010 Rady Gubin dnia 29 września 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
  • Uchwała nr X_39_2011 (PDF, 320.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-02 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 | w sprawie nadania statutu sołectwu Sieńsk
  • Uchwała nr X_38_2011 (PDF, 79.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-02 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 | w sprawie podziału sołectwa Slarosiedle na sołectwo Starosicdle i Sieńsk.
  • Uchwała nr X_37_2011 (PDF, 265.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-02 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 | w sprawie nadania statutu sołectwu Kujawa