ˆ

Rok 2011

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-08-01 15:18:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Załączniki

 • Uchwała nr X_44_2011 (PDF, 74.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-01 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-01 | W sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/112/93 Rady Gminy Gubin z dnia 25 lutego 1993r. w sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „ Sprewa - Nysa - Bóbr"
 • Uchwała nr X_43_2011 (PDF, 107 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-01 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-01 | sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Gubin publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
 • Uchwała nr X_42_2011 (PDF, 4.1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-02 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
 • Uchwała nr X_41_2011 (PDF, 75.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-02 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 | w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie nieruchomości na własność gminy
 • Uchwała nr X_40_2011 (PDF, 124 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-02 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 | w sprawie sprostowania błędnego zapisu w uchwale nr XXXIX/181/2010 Rady Gubin dnia 29 września 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
 • Uchwała nr X_39_2011 (PDF, 320.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-02 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 | w sprawie nadania statutu sołectwu Sieńsk
 • Uchwała nr X_38_2011 (PDF, 79.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-02 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 | w sprawie podziału sołectwa Slarosiedle na sołectwo Starosicdle i Sieńsk.
 • Uchwała nr X_37_2011 (PDF, 265.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-02 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 | w sprawie nadania statutu sołectwu Kujawa
 • Uchwała nr X_36_2011 (PDF, 82.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-02 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 | w sprawie podziału sołectwa Stargard Gubiński na sołectwo Stargard Gubińsld Kujawa.
 • Uchwała nr X_35_2011 (PDF, 118.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-02 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 | w sprawie udzielenia w 2011 roku przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2009 -2014" -dla dziewcząt- uczennic pierwszych klas szkól gimnazjalnych, będących mieszkankami Gminy Gubin.
 • Uchwała nr X_34_2011 (PDF, 1.8 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-02 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 | w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
 • Uchwała nr X_33_2011 (PDF, 419.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-02 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 | w sprawie dotacji dla Parafii p.w. Trójcy Świętej w Gubinie
 • Uchwała nr X_32_2011 (PDF, 362.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-02 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 | w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2010 Rady Gminy w Gubinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.
 • Uchwała nr X_31_2011 (PDF, 1.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-01 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-01 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 • Uchwała nr X_30_2011 (PDF, 348.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-01 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-01 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gubin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
 • Uchwała nr X_29_2011 (PDF, 470.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-08-02 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
 • Protokół z posiedzenia X sesji (PDF, 149.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2012-03-19 | Data wytworzenia informacji: 2012-03-19