ˆ

Rok 2010

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-04-28 11:17:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Załączniki

  • UCHWAŁA NR XXXIII/160/2010 (PDF, 2.7 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-02-09 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie przystąpienia Gminy Gubin o statusie wiejskim do stowarzyszenia Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka.
  • UCHWAŁA NR XXXIII/159/2010 (PDF, 115.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-02-09 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego o likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu
  • UCHWAŁA NR XXXIII/158/2010 (PDF, 849.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-02-09 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
  • UCHWAŁA NR XXXIII/157/2010 (PDF, 178.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-02-09 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
  • UCHWAŁA NR XXXIII/156/2010 (PDF, 176.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-02-09 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w spawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gubin Nr XXI/65/2004 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.