ˆ

Rok 2007

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-06-26 11:14:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Załączniki

  • UCHWAŁA NR XII/59/2007 (PDF, 32.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-02-09 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani
  • UCHWAŁA NR XII/58/2007 (PDF, 92.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-02-09 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na 2008r.
  • UCHWAŁA NR XII/57/2007 (PDF, 1.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-02-09 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008
  • UCHWAŁA NR XII/56/2007 (PDF, 171.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-02-09 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie wydatków budżetowych gminy, któew w roku 2007 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  • UCHWAŁA NR XII/55/2007 (PDF, 117.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-02-09 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r.
  • UCHWAŁA NR XII/54/2007 (PDF, 1.1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-02-09 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawi wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku od niaruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
  • UCHWAŁA NR XII/53/2007 (PDF, 60.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-02-09 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Polanowicach
  • UCHWAŁA NR XII/52/2007 (PDF, 231.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-02-09 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Gubin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2008.,
  • UCHWAŁA NR XII/51/2007 (PDF, 86.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-02-09 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 | w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim