ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Gubin

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Konieczna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Konieczna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-15 17:38:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-15 17:38:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-09 13:55:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5360 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Wójta Gminy Gubin

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-07 15:06:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-07 15:15:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-09 13:54:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6597 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Gubiński Klub Szachowy w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 02 marca 2016 r. do Urzędu Gminy Gubin wpłynęła oferta złożona przez Gubiński Klub Szachowy na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Upowszechnianie sportu szachowego na terenie gminy wiejskiej Gubin.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Gubin oraz na stronie internetowej www.gminagubin.pl.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 t.j.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Gubin, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: oraz listownie na adres Urzędu Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin (decyduje data wpływu do Urzędu).

Poniżej Treść oferty

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-04 14:26:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-04 14:26:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-04 14:26:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3956 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Gubin

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Informacja o wynikach II pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż składników rzeczowego majątku ruchomego Gminy Gubin
 
Urząd Gminy Gubin informuje, że w wyniku przeprowonego II pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż składników rzeczowego majątku ruchomego Gminy Gubin, który odbył się w dniu 14.03.2016 r., o godz. 1330, w Urzędzie Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66 – 620 Gubin, został sprzedany następujący składnik majątku ruchomego Gminy Gubin:
1/ przyczepa ciężarowa rolnicza, jednoosiowa, asenizacyjna „POMOT” T 544/3, za kwotę 4 250 zł brutto, (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych brutto 00/100)
 
                                                                             
                                                                                                         Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                                                                                                Jerzy Kwaśny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Konieczna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Konieczna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-03 13:10:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-03 13:10:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-09 13:55:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6703 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Gubin

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-29 15:08:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-29 15:08:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-29 15:08:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3887 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Gubin

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Miłosz Jasek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Miłosz Jasek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-11 11:33:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-11 11:33:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-03 13:12:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4556 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KONSULTACJE SPOŁECZNE WS. ZMIANY NAZWY POWIATU

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Krośnieński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Krośnieński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-11 13:06:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-11 13:06:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-11 13:06:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3583 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na sesję

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-11 10:43:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-11 10:43:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-11 10:43:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
 
informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 tekst jednolity) w siedzibie urzędu gminy w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20 został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży objętej zarządzeniem nr 113/2015 z 16.12.2015 r.
 
                                                        Wójt Gminy GUBIN
                                                            Zbigniew Barski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-22 10:26:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-22 10:26:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-18 16:44:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5758 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na sesję

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-11 17:08:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-11 17:08:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-11 17:09:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3337 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji