ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa art. 3 ust.3 ustawy z dnai 24 kwietnia 2003 rok o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 w Gminie Gubin

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-30 15:26:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-30 15:29:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-30 15:29:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7962 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Gubin ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2022 r. w zakresie piłki nożnej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-28 15:43:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-28 15:43:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-28 15:45:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1249 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Gubin ogłasza konkurs ofert na wsparcie w roku 2022 realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-28 15:37:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-28 15:40:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-28 15:40:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-13 13:05:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-13 13:06:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-13 13:06:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1134 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gmine Gubin w 2021 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Nesterowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-10 08:57:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-10 08:57:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-10 09:08:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2300 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Gubin zaprasza do udziału w programie „Granty PPGR” - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ruszył nabór na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na: sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.
O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Gubin na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów/opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych obecnie w Gminie Gubin, gdzie kiedyś funkcjonowało zlikwidowane PGR, oraz których krewny w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminnie objętej PPGR.
Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz oprogramowania, usług które przekazane będą dzieciom i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.
Do pobrania:
 1. Załącznik 1 - Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Załącznik 2 - Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.
 3. Załącznik 3 - Oświadczenie o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usług dostępu do Internetu .
W RAZIE POSIADANIA JAKICHKOLWIEK DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH FAKT ZATRUDNIENIA W PPGR WSKAZANE JEST DOŁĄCZENIE ICH DO OŚWIADCZENIA (WYMÓG NIEOBLIGATORYJNY).
Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Oświadczenia dot. udziału w projekcie wraz z Oświadczeniem o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usług dostępu do Internetu można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, (w godzinach pracy Urzędu), w terminie do 27 października 2021r. (decyduje data wpływu do urzędu).
 
UWAGA!
Złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia. Realizacja programu przez Gminę Gubin uzależniona jest od pozyskania „Grantu PPGR”.
Informacje dodatkowe:
 1. Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom/uczniom na następujących warunkach:
 • przekazany na podstawie stosunku prawnego na własność sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem/usługi przeznaczony zostanie do wyłącznego użytku dla dziecka/ucznia na okres nauki w szkole podstawowej/średniej,
 • rodzic ucznia/opiekun prawny/pełnoletni uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie i niewynikające ze zwykłego użytkowania przez okres utrzymania efektów projektu przez Gminę tj. min. 2 lata od przekazania sprzętu,
 • rodzic ucznia/opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres  min. 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Urząd Gminy Gubin.
 1. Wsparcie nie zostanie udzielone jeżeli uczeń szkoły podstawowej/uczeń pełnoletni otrzymał już na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych, lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
 
Informujemy, że:
- oświadczenia zawierające braki/niekompletne/nieczytelne nie będą rozpatrywane,
- oświadczenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu),
- zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnionych formularzach
i konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów lub uzupełnienia informacji przez rodziców ucznia/opiekunów prawnych oraz uczniów pełnoletnich,
- zgodnie z § 4 pkt 14 Regulaminem Konkursu Grantowego Gmina zobowiązana jest do weryfikacji oświadczeń złożonych przez rodziców ucznia/opiekunów prawnych oraz osoby  pełnoletnie składające oświadczenia we własnym imieniu, w zakresie ich poprawności.
  W związku z tym, w szczególności weryfikować będzie, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie programu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.
 
 
Wójt Gminy Gubin
   Zbigniew Barski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Barski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-20 14:28:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-20 14:29:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-20 14:30:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1252 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych pt. „Rodzinne Warsztaty Integracyjne - 2021

Załączniki

 • Oferta (PDF, 2.2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-08-24 11:56:20 | Data wytworzenia informacji: 2021-08-23

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-24 11:54:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-24 11:56:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-24 11:56:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
854 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych pt. „Rodzinne Warsztaty Integracyjne - 2021

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-14 15:26:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-14 15:28:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-14 15:28:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1383 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa art. 3 ust.3 ustawy z dnai 24 kwietnia 2003 rok o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-14 15:29:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-14 15:32:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-14 15:32:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Gubin ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-26 19:07:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-26 19:07:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-26 19:08:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1757 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji