ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
 informuje,
że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) w siedzibie urzędu gminy w Gubinie ul. Piastowska 24a został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniami nr 42/11 z 03.10.2011 r. i 43/11 z 03.10.2011 r.
 
Wójt Gminy GUBIN
Zbigniew Barski   
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-10-04 15:34:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-10-04 15:34:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-13 17:01:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
 informuje,
że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j z 2010 r Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) w siedzibie urzędu gminy w Gubinie ul. Piastowska 24a został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniem nr 35/11 z 02.09.2011 r
Wójt Gminy GUBIN
Zbigniew Barski  
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-09-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-09-13 15:31:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-09-13 15:31:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-13 17:02:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7619 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
 informuje,
że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j z 2010 r Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) w siedzibie urzędu gminy w Gubinie ul. Piastowska 24a został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniem nr 24/11 z 08.08.2011 r
Wójt Gminy GUBIN
Zbigniew Barski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-11 08:02:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-08-11 08:02:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-13 17:02:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7997 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mieszkańcy miejscowości Gminy Gubin
Urząd Gminy w Gubinie uprzejmie informuje, że Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Gubinie z dniem 10.08.2011r. zmienia siedzibę. Sprawy załatwiane do tej pory w Polanowicach będą załatwiane w nowej siedzibie w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 21, piętro drugie Tel. 68 359 16 40
Wójt Gminy Gubin
Zbigniew Barski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leonard Tumiłowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leonard Tumiłowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-08 08:49:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-08-08 08:49:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-08-08 08:49:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja Ministra Infrastruktury

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

  • Postanowienie (PDF, 4.8 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-07-27 | Data wytworzenia informacji: 2011-07-27 | po rozpatrzeniu zażalenia Wójta Gminy Gubin z dnia 13 kwietnia 2011 r. na postanowienie Wojewody Lubuskiego z dnia 31 marca 2011 r., znak: IB.1.742.19.4.2011 .MStr, uzgadniające negatywnie projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gubin w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi, uchylam zaskarżone postanowienie w całości oraz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zbigniwe Barski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Barski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-27 08:43:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-27 08:50:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-25 08:15:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18587 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Gubin ogłasza nabór na członka komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o nazwie „Konkurs w zakresie pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom w formie przekazania pomocy rzeczowej w tym żywności, odzieży i innych artykułów niezbędnych w codziennym życiu” w roku 2011.
Zasady naboru:
1. Ofertę złożyć mogą tylko członkowie organizacji, które nie składają ofert w w/w konkursie.
2. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne i ma na celu zachowanie przejrzystości procedury konkursowej.
3. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
    1) Stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu,
    2) Przeprowadzenie procedury konkursowej,
    3) Przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
4. Oferty lub zgłoszenia osobiste przyjmowane będą do dnia 25.07.2011 r. w siedzibie urzędu: Urząd Gminy Gubin, ul. Piastowska 24A, 66-620 Gubin
5 W przypadku nie złożenia żadnej oferty Wójt Gminy zastrzega sobie prawo powołania członka Komisji bez konsultacji.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Nowak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-18 15:35:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-18 15:35:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-18 15:36:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3902 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IX Sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Dnia 05.05.2011r. o godz.10:30 w świetlicy wiejskiej w Sękowicach odbędzie się IX Sesja Rady Gminy.
 
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
 
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad IX Sesji Rady Gminy.
2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.Przedstawienie i przyjęcie uchwał przygotowanych pod obrady IX Sesji Rady Gminy.
6. Przyjęcie protokołu z odbycia VII i VIII Sesji Rady Gminy
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Zapoznanie się z obiektami gminnymi m. Strzegów
9. Zakończenie posiedzenia Sesji Rady Gminy.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-04-29 20:24:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-04-29 20:24:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-04-29 20:24:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3630 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
 
informuje,
że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j z 2010 r Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) w siedzibie urzędu gminy w Gubinie ul. Piastowska 24a został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniem nr 9/11 z 04.04.2011r
                                                                                                                                                                                          Wójt Gminy GUBIN
                                                                                                                                                                                              Zbigniew Barski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-04-12 08:56:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-04-12 08:56:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-04-12 08:57:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3571 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ograniczenia w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1153F Żytowań - Kosarzyn na odcinku od km 8+905 do km 14=029

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Kwaśny
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Kwasny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-11 15:29:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-11 15:29:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-03-11 15:35:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5071 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN 

informuje,
że na podstawie art. 35 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j z 2010 r Dz. U. Nr 102, póz. 651 ze zmianami) w siedzibie urzędu gminy w Gubinie ul. Piastowska 24a został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniem nr 5/11 z 07.02.201 Ir i nr 6/11 z dnia 7.02.2011 r
 
Wójt Gminy GUBIN
Zbigniew Barski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-11 15:54:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-11 15:55:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-13 17:02:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji