ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
Informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j z 2010 r Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) w siedzibie urzędu gminy w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20 został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętej zarządzeniem nr 22/2013 z 30.04.2013 r. i zarządzeniem nr 23/2013 z 30.04.2013 r.
                                                                                                                                              Wójt Gminy GUBIN
                                                                                                                                                 Zbigniew Barski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-21 14:52:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-21 14:52:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-25 08:14:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin
RR-6220.5.10.2013                                                                                                                   Gubin dnia 10.05.2013 r.
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 21 ust. 1 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. ze zm.), Wójt Gminy Gubin podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 maja 2013 roku została wydana decyzja umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wodociągu z rur PE 100 SDR 11 DN 90 z przyłączami wodociągowymi PE SDR 11 DN 32 z PE w działkach nr 166/2, 118, 262, 209/9, 264, 268/4 w Bieżycach”,
Z treścią przedmiotowej decyzji zainteresowani mogą się zapoznać w terminie do dnia 24 maja 2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Gubinie – pok. nr 211 w godzinach urzędowania lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gubinie.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Miłosz Jasek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Miłosz Jasek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-13 14:10:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-13 14:10:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-05-13 14:10:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-30 16:36:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-30 16:36:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-25 08:19:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10609 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
Informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j z 2010 r Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) w siedzibie urzędu gminy w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20 został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży objętej zarządzeniem nr 13/2013 z 25.03.2013 r.
 
                                                                                                                                                  Wójt Gminy GUBIN
                                                                                                                                                    Zbigniew Barski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-28 15:49:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-28 15:49:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-25 08:13:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8615 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
 
informuje,
że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j z 2010 r Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) w siedzibie urzędu gminy w Gubinie ul. Piastowska 24a został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniem nr 63/2012 z 02.10.2012 i nr 64/2012 z 02.10.2012
 
                                                                                                                                                     Wójt Gminy GUBIN
                                                                                                                                                        Zbigniew Barski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-05 14:22:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-05 14:22:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-05 14:23:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4297 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
 
Informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j z 2010 r Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) w siedzibie urzędu gminy w Gubinie ul. Piastowska 24a został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniami nr 58/2012 z 10.09.2012 r. i 59/2012 z dnia 10.09.2012 r.
                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Gubin
                                                                                                                                                                    Zbigniew Barski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-14 12:55:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-14 12:56:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-25 08:13:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuje się, że 05 września 2012r. podano do publicznej wiadomości następujące uchwały:
  1. Uchwala nr XXV/140/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i   liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  2. Uchwała nr XXV/141/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Zgodnie z art. 12 § 13 oraz art. 420 § 13 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy /Dz.U. z 2011r. nr 21, poz. 112 ze zmianami / na ustalenia Rady Gminy w sprawie okręgów wyborczych oraz uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze w terminie 5 dni od daty podania uchwał do publicznej wiadomości.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Łakoma
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Łakoma
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-10 15:09:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-10 15:09:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-25 08:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12029 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
 
informuje,
że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j z 2010 r Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) w siedzibie urzędu gminy w Gubinie ul. Piastowska 24a został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniem nr 39/2012 z 18-06-2012r., 40/2012 z 18-06-2012 r., 41/2012 z 18-06-2012 r.
 
                                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy GUBIN
                                                                                                                                                                                                                                Zbigniew Barski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-07-02 11:36:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-07-02 11:36:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-07-02 11:36:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4608 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011 w Gminie Gubin

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ireneusz Solecki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ireneusz Solecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-02 14:35:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-02 14:35:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-25 08:17:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13656 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków rolników o oszacowanie strat powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania 2011-2012.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Urząd Gminy w Gubinie informuje, że w związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych w wyniku złego przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 r. zgodnie z Zarządzeniem nr. 122 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2012 roku została powołana Gminna Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania.
W związku z powyższym osoby, u których wystąpiły szkody w uprawach w wyniku ujemnych skutków przezimowania proszone są o składanie wniosków o oszacowanie szkód.
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Gubinie lub do właściwego terytorialnie sołtysa do dnia 7.05.2012 r. w godz. 730 do 1530
 Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Gubin w pok. nr 20 lub na stronie internetowej:  Wniosek. do pobrania
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sobiwsław Ogrodniczek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sobiwsław Ogrodniczek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-18 11:53:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-18 11:53:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-18 11:57:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4330 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji