ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
 
Informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j z 2010 r Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) w siedzibie urzędu gminy w Gubinie ul. Piastowska 24a został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniami nr 58/2012 z 10.09.2012 r. i 59/2012 z dnia 10.09.2012 r.
                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Gubin
                                                                                                                                                                    Zbigniew Barski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-14 12:55:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-14 12:56:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-25 08:13:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11932 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuje się, że 05 września 2012r. podano do publicznej wiadomości następujące uchwały:
  1. Uchwala nr XXV/140/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i   liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  2. Uchwała nr XXV/141/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Zgodnie z art. 12 § 13 oraz art. 420 § 13 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy /Dz.U. z 2011r. nr 21, poz. 112 ze zmianami / na ustalenia Rady Gminy w sprawie okręgów wyborczych oraz uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze w terminie 5 dni od daty podania uchwał do publicznej wiadomości.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Łakoma
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Łakoma
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-10 15:09:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-10 15:09:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-25 08:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11832 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
 
informuje,
że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j z 2010 r Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) w siedzibie urzędu gminy w Gubinie ul. Piastowska 24a został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniem nr 39/2012 z 18-06-2012r., 40/2012 z 18-06-2012 r., 41/2012 z 18-06-2012 r.
 
                                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy GUBIN
                                                                                                                                                                                                                                Zbigniew Barski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-07-02 11:36:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-07-02 11:36:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-07-02 11:36:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4414 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011 w Gminie Gubin

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ireneusz Solecki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ireneusz Solecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-02 14:35:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-02 14:35:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-25 08:17:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13463 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków rolników o oszacowanie strat powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania 2011-2012.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Urząd Gminy w Gubinie informuje, że w związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych w wyniku złego przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 r. zgodnie z Zarządzeniem nr. 122 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2012 roku została powołana Gminna Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania.
W związku z powyższym osoby, u których wystąpiły szkody w uprawach w wyniku ujemnych skutków przezimowania proszone są o składanie wniosków o oszacowanie szkód.
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Gubinie lub do właściwego terytorialnie sołtysa do dnia 7.05.2012 r. w godz. 730 do 1530
 Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Gubin w pok. nr 20 lub na stronie internetowej:  Wniosek. do pobrania
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sobiwsław Ogrodniczek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sobiwsław Ogrodniczek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-18 11:53:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-18 11:53:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-18 11:57:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4132 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenia Wojewody Lubuskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Łakoma
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Łakoma
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-13 17:07:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-13 17:07:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-25 08:17:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13690 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
 
        
Lp
 Księga Wieczysta
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji Powierzchnia działki w m²    Opis nieruchomości Forma zbycia Nr zarządzenia Cena lokalu, budynku Cena gruntu
 1 ZG2K/00007436/3 Wałowice Dz. nr 140/3 1300 m² Budynek mieszkalny Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy Nr 13/2012 Z dnia 15.02.2012 37.000,00 zł 19.400,00 zł
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j Dz. U z 2010 r Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) Wójt Gminy GUBIN podaje do publicznej wiadomości, że Gmina GUBIN przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w/w nieruchomości według przedstawionego wykazu.
Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 1 marca 2012 roku do dnia 22 marca 2012 roku.
Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w gazecie Gazeta Tugodniowa i na stronie bip. gmina GUBIN
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-03-01 14:22:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-03-01 14:23:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-03-01 14:23:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4051 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
 
informuje,
że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j z 2010 r Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) w siedzibie urzędu gminy w Gubinie ul. Piastowska 24a został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniem nr 56/2011 z 31.10.2011
 
    Wójt Gminy GUBIN
Zbigniew Barski  
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-11-10 15:43:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-11-10 15:43:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-11-10 15:43:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4274 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
 
informuje,
że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j z 2010 r Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) w siedzibie urzędu gminy w Gubinie ul. Piastowska 24a został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniem nr 55/2011 z 31.10.2011
 
Wójt Gminy GUBIN
Zbigniew Barski   
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-11-10 15:41:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-11-10 15:44:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-11-10 15:44:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4295 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
 informuje,
że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) w siedzibie urzędu gminy w Gubinie ul. Piastowska 24a został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniami nr 42/11 z 03.10.2011 r. i 43/11 z 03.10.2011 r.
 
Wójt Gminy GUBIN
Zbigniew Barski   
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-10-04 15:34:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-10-04 15:34:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-13 17:01:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7104 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji