ˆ

Ogłoszenie o naborze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin ds.płac oraz księgowości budżetowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin
Urząd Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. płac oraz księgowości budżetowej
 
1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe plus minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie plus minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
- znajomość programu PŁATNIK
- preferowane kierunki wykształcenia: ekonomiczne lub administracyjne.
2. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych (program WORD, Excel),
- umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
- mile widziana obsługa programów kadrowo – płacowych.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i składek na ubezpieczenia oraz sporządzanie list płac wraz z zestawieniami dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Gubin (szkół),
- zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego,
- sporządzanie wszystkich niezbędnych dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
- dokonywanie egzekucji z wynagrodzeń na podstawie tytułów wykonawczych,
- naliczanie wynagrodzeń nieperiodycznych,
- sporządzanie sprawozdań wymaganych przez podmioty zewnętrzne (np. GUS),
- wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
- sporządzanie RP-7 obecnych i byłych pracowników szkół,
- wprowadzanie dyspozycji przelewu płac i faktur kosztowych w elektronicznym systemie bankowym,
- kompletowanie i dekretacja dowodów księgowych zadań ujętych w planie wydatków szkół wraz z rozliczaniem raportów kasowych, sporządzaniem zbiorówek i uzgodnieniem bilansowym wyciągów  bankowych z załączonymi fakturami (epizodycznie),
- prowadzenie kontrolki naliczonych składek ZUS i podatku dochodowego od umów zleceń, umów o dzieło oraz wynagrodzeń pracowników wypłacanych w ciągu m-ca.
4. Predyspozycje osobowościowe:
- wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,
- umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
- sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
- współdziałanie z referatami UG Gubin i jednostkami budżetowymi, konieczność dochowania terminów, praca w stresie, praca przy monitorze,
- stabilna praca, stała pensja, dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, możliwe świadczenia z ZFSS.
6.Wymagane dokumenty:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwo szkolne - kserokopie),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w zał.),
- poświadczenie stażu pracy (np. zaświadczenie, świadectwo pracy - kserokopie),
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór w zał.),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne (wzór w zał.).
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego na adres: lub pocztą na adres Urzędu Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20,
66-620 Gubin z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. płac i księgowości budżetowej” w terminie do dnia 14 maja 2021
(nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminagubin/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Obrońców Pokoju 20.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych”.
8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 31.03.2021r. wynosi powyżej 6%.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.gminagubin.pl
Oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gubin w zakładce REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-04 00:12:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-04 00:13:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-04 00:13:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
221 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin ds.płac oraz księgowości budżetowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
 
ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. płac oraz księgowości budżetowej
 
1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe plus minimum rok doświadczenia w księgowości lub wykształcenie średnie plus minimum 5 lat doświadczenia w księgowości
- znajomość programu PŁATNIK
- preferowane kierunki wykształcenia: ekonomiczne lub administracyjne.
2. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych (program WORD, Excel),
- umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
- mile widziana obsługa programów PUMA i SIGID.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i składek na ubezpieczenia oraz sporządzanie list płac wraz z zestawieniami dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Gubin (szkół),
- zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego,
- sporządzanie wszystkich niezbędnych dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
- dokonywanie egzekucji z wynagrodzeń na podstawie tytułów wykonawczych,
- naliczanie wynagrodzeń nieperiodycznych,
- sporządzanie sprawozdań wymaganych przez podmioty zewnętrzne (np. GUS),
- wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
- sporządzanie RP-7 obecnych i byłych pracowników szkół,
- wprowadzanie dyspozycji przelewu płac i faktur kosztowych w elektronicznym systemie bankowym,
- kompletowanie i dekretacja dowodów księgowych zadań ujętych w planie wydatków szkół wraz z rozliczaniem raportów kasowych, sporządzaniem zbiorówek i uzgodnieniem bilansowym wyciągów  bankowych z załączonymi fakturami (epizodycznie),
- prowadzenie kontrolki naliczonych składek ZUS i podatku dochodowego od umów zleceń, umów o dzieło oraz wynagrodzeń pracowników wypłacanych w ciągu m-ca.
4. Predyspozycje osobowościowe:
- wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,
- umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
- sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
- współdziałanie z referatami UG Gubin i jednostkami budżetowymi, konieczność dochowania terminów, praca w stresie, praca przy monitorze,
- stabilna praca, stała pensja, dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, możliwe świadczenia z ZFSS.
6.Wymagane dokumenty:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwo szkolne - kserokopie),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w zał.),
- poświadczenie stażu pracy (np. zaświadczenie, świadectwo pracy - kserokopie),
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór w zał.),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne (wzór w zał.).
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego na adres: lub pocztą na adres Urzędu Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20,
66-620 Gubin z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. płac i księgowości budżetowej” w terminie do dnia 23 kwietnia 2021
(nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminagubin/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Obrońców Pokoju 20.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych”.
8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 31.03.2021r. wynosi powyżej 6%.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-13 09:17:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-13 09:18:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-13 09:18:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin ds. obsługi Rady Gminy Gubin

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
 
ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy Gubin
 
1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe plus minimum rok doświadczenia w administracji publicznej
- preferowane kierunki wykształcenia: ekonomiczne lub administracyjne.
2. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych (program WORD, Excel),
- umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
- znajomość ustawy o samorządzie gminnym.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- pomoc Radnym w sprawowaniu mandatu,
- podejmowanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesjami Rady Gminy,
- obsługa kancelaryjna i organizacyjna posiedzeń Rady i Komisji,
- prowadzenie zbiorów oraz rejestrów uchwał, protokołów itp.
- obsługa korespondencji Rady Gminy.
4. Predyspozycje osobowościowe:
- wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,
- umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
- sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
- współdziałanie z referatami UG Gubin i jednostkami budżetowymi, konieczność dochowania terminów, praca w stresie,
- stabilna praca, stała pensja, dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, możliwe świadczenia z ZFSS.
6.Wymagane dokumenty:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwo szkolne - kserokopie),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w zał.),
- poświadczenie stażu pracy (np. zaświadczenie, świadectwo pracy - kserokopie),
- inne odatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór w zał.),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne (wzór w zał.).
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego na adres: lub pocztą na adres Urzędu Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20,
66-620 Gubin z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy” w terminie do dnia 23 kwietnia 2021.
(nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminagubin/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Obrońców Pokoju 20.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych”.
8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 31.03.2021r. wynosi powyżej 6%.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-11 15:35:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-11 15:35:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-11 15:39:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
490 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »