ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2006-08-14 14:45:32 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

GMINA GUBIN Z SIEDZIBĄ W GUBINIE, PIASTOWSKA 24A, 66-620 GUBIN, WOJ. LUBUSKIE,
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA URZĄDZENIE WYCIĄGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – PLATFORMA SCHODOWA W WIEJSKIM OŚRODKU ZDROWIA W STARGARDZIE GUBIŃSKIM
TERMIN REALIZACJI – DO 20 PAŹDZIERNIKA 2006R.
SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW MOŻNA ODEBRAĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO, pok. 1, ZAMÓWIĆ ZA ZALICZENIEM POCZTOWYM LUB POBRAĆ ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO, www.bip.wrota.lubuskie.pl/uggubin
UPRAWNIONY DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI – JERZY KWAŚNY, MARIUSZ JARZĘBIŃSKI, TEL. (068) 3594546 w. 101, pok. 1, W GODZ. 8³º - 15³º.
OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO, SEKRETARIAT.
TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA DNIA 23.08.2006r. o godz. 10ºº
OTWARCIE OFERT NASTĄPI DNIA 23.08.2006r. o godz. 12³º W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO, pok. 1.
WADIUM – 5.000 PLN
NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA USTANAWIANIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ – 30 DNI
W PRZETARGU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OFERENCI NIE WYKLUCZENI NA PODSTAWIE ART. 24, SPEŁNIAJĄCY WARUNKI ZAWARTE W ART. 22 UST. 1 USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ORAZ WARUNKI DODATKOWE:
SPEŁNIAJĄ WYMOGI OKREŚLONE W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE:
CENA – 100%
« powrót do poprzedniej strony