ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2003-10-27 23:18:40 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

ANNA KOWALUK

tel. (068) 359-45-46 wew. 117


Skarbnik Gminy-kieruje i nadzoruje bezpośrednio pracą referatu finansowego.

Do zadań skarbnika należy w szczególności:


 1. przygotowanie projektu budżetu i przedstawienie go Radzie Gminy.
 2. opracowywanie projektów zmian w budżecie.
 3. opracowywanie zbiorów sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
 4. dokonywanie bieżących analiz sprawozdań z wykonania budżetu gminy i podległych jednostek organizacyjnych gminy.
 5. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów cywilno-prawnych.
 6. opracowanie wewnętrznych przepisów zapewniających prawidłowy obieg oraz kontrolę dokumentów finansowych.
 7. składanie kontrasygnaty na dokumentach finansowych powodujących powstanie zobowiązań.
 8. zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
 9. nadzór finansowy nad funkcjonowaniem gminnych placówek oświatowych.
 10. prowadzenie innych spraw powierzonych przez wójta.

Skarbnik odpowiada za :

  - całość gospodarki finansowej gminy.
  - przygotowanie wieloletnich i rocznych planów finansowo-rzeczowych gminy.
  - realizację funduszy celowych.
  - gospodarkę składnikami majątku gminy.
  - współpracę z bankami, urzędami skarbowymi i Regionalną Izbą Obrachunkową.
  - finansową obsługę gminnych placówek oświatowych.

« powrót do poprzedniej strony