ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-07-07 15:35:18 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008 Pozycja 121959

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Gmina Gubin o statusie wiejskim
Adres pocztowy:
ul. Piastowska 24A
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Gubin 66-620 lubuskie
Telefon: Fax:
068 3594546 w. 102 068 3594546

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ DOSYŁOWEJ CHLEBOWO-ŁOMY-KOSARZYN WRAZ Z SIECIAMI ROZDZIELCZYMI DLA MIEJSCOWOŚCI ŁOMY, KOSARZYN, GMINA GUBIN

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: a)Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej dosyłowej miedzy miejscowościami Chlebowo - Łomy i Łomy - Kosarzyn (około 8 km) b)Wykonanie projektu budowlanego przyłączy wodociągowych w miejscowościach Łomy i Kosarzyn (około 69 szt.) c)Opracowanie niezbędnych operatów oraz uzyskanie ostatecznych pozwoleń d)Uzyskanie ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji e)Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń f)Uzyskanie niezbędnych opinii właściwych organów, a także innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi g)Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na lokalizację przedsięwzięcia h)Uzyskanie oświadczeń od właścicieli o możliwości przejścia inwestycji przez nieruchomości i)Opracowanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej określającej wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót j)Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót k)Kosztorysy inwestorskie i ślepe l)Zestawienia i specyfikacje materiałów m)Przedmiar robót n)Pozostałe prace wynikające z przepisów Prawa Budowlanego o)Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Cały zakres także w formie elektronicznej Dokumentację należy wykonać w 6 egzemplarzach

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Glówny przedmiot 74.23.20.00-4
Dodatkowe przedmioty 74.22.20.00-1


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 70000.00 Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr: NAZWA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych PLAN Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Browarna 1
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Zielona Góra 65-823 lubuskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 54000

Oferta z najniższą ceną: 54000 / Oferta z najwyższą ceną: 74000

Waluta: PLN
 
« powrót do poprzedniej strony