ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-06-17 12:14:57 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Gmina Gubin o statusie wiejskim
Adres pocztowy:
ul. Piastowska 24A
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Gubin 66-620 lubuskie
Telefon: Fax:
068 3594546 w. 102 068 3594546

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Dostawa autobusu do przewozów międzyszkolnych

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia
Dostawa autobusu do przewozów międzyszkolnych

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
                                   Słownik główny
Glówny przedmiot         34.12.11.00-2
Dodatkowe przedmioty

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części
Wartość 103279.00 Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie o cenę
 
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/06/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa: P.P.H.U. Remigiusz Kaźmierczak
Adres pocztowy: ul. Rogatka 6a
Miejscowość: Opatówek; Kod pocztowy: 62-860; Kraj/województwo: wielkopolskie;

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 103278,69
Oferta z najniższą ceną: 103278,69 / Oferta z najwyższą ceną: 110655,74
Waluta: PLN
 
« powrót do poprzedniej strony