ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2007-12-03 15:17:26 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?
Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2007 Pozycja 219764
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Gmina Gubin o statusie wiejskim
Adres pocztowy:
ul. Piastowska 24A
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Gubin 66-620 lubuskie
Telefon: Fax:
068 3594546 w. 102 068 3594546
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. l) OPIS
II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ
INNYCH RYZYK GMINY GUBIN
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II. 1.3) Określenie przedmiotu zamówienia
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ INNYCH RYZYK GMINY GUBIN W TYM: L Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego. II. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. III. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, oraz dewastacji. IV. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, oraz koszt odtworzenia danych. V. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. VI. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. VII. Ubezpieczenia komunikacyjne.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny Główny przedmiot 66.33.70.00-1
Dodatkowe przedmioty 66.33.61.00-5
66.33.60.00-4 66.33.20.00-6 66.33.11.00-0 66.33.71.00-2
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części
Wartość 120000.00 Waluta PLN
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.l) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
 
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ Nr: NAZWA
V.l) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2007
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Oddział
Szczecin Wydział Obsługi Klientów Korporacyjnych
Adres pocztowy:
ul. Boh. Westerplatte 30
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Zielona Góra 65-950 lubuskie
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 117318
Oferta z najniższą ceną: 117318 / Oferta z najwyższą ceną: 117318
Waluta: PLN
 
« powrót do poprzedniej strony