ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2007-10-24 15:02:45 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2007 Pozycja 164256

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Gmina Gubin o statusie wiejskim
Adres pocztowy:
ul. Piastowska 24A
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Gubin 66-620 lubuskie
Telefon: Fax:
068 3594546 w. 102 068 3594546

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 001610F

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Odnowa nawierzchni drogi gminnej nr 001610F do Sadzarzewic na długości 850 mb, polegająca na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni bitumicznej, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z warstwą ścieralną grubości 4cm i ręcznym rozplantowaniu poboczy

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Glówny przedmiot 45.23.32.20-7
Dodatkowe przedmioty


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 102345.17 Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr: NAZWA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/10/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT
Adres pocztowy:
ul. Poznańska 9
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Krosno Odrzańskie 66-600 lubuskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 99981,75

Oferta z najniższą ceną: 99981,75 / Oferta z najwyższą ceną: 99981,75

Waluta: PLN 
« powrót do poprzedniej strony