ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin ds. zamówień publicznych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-10-17 15:43:11 przez Wiesław Jaros

Akapit nr - brak tytułu

Urząd Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
 
ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
 
1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe plus minimum rok doświadczenia w pracy związanej z ogłaszaniem lub kontrolą zamówień publicznych. Preferowane kierunki wykształcenia: ekonomiczne lub administracyjne.
 
2. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych (program WORD, Excel),
- umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
- dobra znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- przygotowywanie ogłoszeń o przetargach i zapytaniach ofertowych na potrzeby Urzędu Gminy Gubin oraz jednostek budżetowych,
- prowadzenie korespondencji związanej z przetargami i zapytaniami ofertowymi,
- współpraca z referatami Urzędu Gminy Gubin odnośnie przygotowywania SIWZ,
- prowadzenie ewidencji miejsc pochówku i spraw bieżących związanych z cmentarzami komunalnymi Gminy Gubin,
- sporządzenie zestawień zużycia paliwa, prowadzenie kartotek magazynowych,
- sporządzenie decyzji związanych z uzgodnieniami budowlanymi (np. zajęcie pasa drogowego),
- przyjmowanie, opisywanie faktur za energię, wodę wraz z ewidencjonowaniem i kontrolą zużycia,
- obsługa oświetlenia miejscowości i dróg gminnych.
 
4. Predyspozycje osobowościowe:
- wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,
- umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
- sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 
5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
- współdziałanie z referatami UG Gubin i jednostkami budżetowymi, konieczność dochowania terminów, praca w stresie, praca przy monitorze.
 
6.Wymagane dokumenty:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- dokument poświadczający wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwo szkolne - kserokopie),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w zał.),
- poświadczenie wymaganego stażu pracy (np. zaświadczenie, świadectwo pracy - kserokopie),
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór w zał.),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne (wzór w zał.)
- oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (wzór w zał.).
 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego na adres: lub pocztą na adres Urzędu Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20,
66-620 Gubin z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych” w terminie do dnia 31 października 2019r. do godz. 15.30
(nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminagubin/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Obrońców Pokoju 20.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych”.
 
8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 30.09.2019r. wynosi powyżej 6%.ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
 
ogłasza nabór na stanowisko pracy
ds. zamówień publicznych
 
1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe plus minimum rok doświadczenia w pracy związanej z ogłaszaniem lub kontrolą zamówień publicznych. Preferowane kierunki wykształcenia: ekonomiczne lub administracyjne.
 
2. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych (program WORD, Excel),
- umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
- dobra znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- przygotowywanie ogłoszeń o przetargach i zapytaniach ofertowych na potrzeby Urzędu Gminy Gubin oraz jednostek budżetowych,
- prowadzenie korespondencji związanej z przetargami i zapytaniami ofertowymi,
- współpraca z referatami Urzędu Gminy Gubin odnośnie przygotowywania SIWZ,
- prowadzenie ewidencji miejsc pochówku i spraw bieżących związanych z cmentarzami komunalnymi Gminy Gubin,
- sporządzenie zestawień zużycia paliwa, prowadzenie kartotek magazynowych,
- sporządzenie decyzji związanych z uzgodnieniami budowlanymi (np. zajęcie pasa drogowego),
- przyjmowanie, opisywanie faktur za energię, wodę wraz z ewidencjonowaniem i kontrolą zużycia,
- obsługa oświetlenia miejscowości i dróg gminnych.
 
4. Predyspozycje osobowościowe:
- wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,
- umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
- sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 
5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
- współdziałanie z referatami UG Gubin i jednostkami budżetowymi, konieczność dochowania terminów, praca w stresie, praca przy monitorze.
 
6.Wymagane dokumenty:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- dokument poświadczający wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwo szkolne - kserokopie),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w zał.),
- poświadczenie wymaganego stażu pracy (np. zaświadczenie, świadectwo pracy - kserokopie),
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór w zał.),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne (wzór w zał.)
- oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (wzór w zał.).
 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego na adres: lub pocztą na adres Urzędu Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20,
66-620 Gubin z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych” w terminie do dnia 31 października 2019r. do godz. 15.30
(nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminagubin/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Obrońców Pokoju 20.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych”.
 
8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 30.09.2019r. wynosi powyżej 6%.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony