ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rok 2019

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XIII sesji w dniu 30 grudnia 2019

Załączniki

 • Uchwała NR XIII_88_2019 (PDF, 473.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-13 12:43:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 • Uchwała NR XIII_87_2019 (PDF, 1.6 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-13 12:43:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2019-2022.
 • Uchwała NR XIII_86_2019 (PDF, 539.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-13 12:43:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w spraw ie zmiany Uchwały Nr 111/17/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiąza
 • Uchwała NR XIII_85_2019 (PDF, 343.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-13 12:43:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gubin o statusie miejskim zadania publicznego w zakresie organizacji i prowadzenia gminnej biblioteki publicznej.
 • Uchwała NR XIII_84_2019 (PDF, 304.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-13 12:43:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gubin instrumentem płatniczym
 • Uchwała NR XIII_83_2019 (PDF, 345.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-13 12:43:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Gubin zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
 • Uchwała NR XIII_82_2019 (PDF, 290.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-13 12:43:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gubin na rok szkolny 2019/2020.
 • Uchwała NR XIII_81_2019 (PDF, 364.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-13 12:43:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim.
 • Uchwała NR XIII_80_2019 (PDF, 325.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-13 12:43:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starosiedłu w szkołę Filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej w Czarnowicach.
 • Uchwała NR XIII_79_2019 (PDF, 3.5 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-13 12:43:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020.
 • Uchwała NR XIII_78_2019 (PDF, 2.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-13 12:43:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-13 10:31:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-13 12:43:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-13 12:43:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2941 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XII sesji w dniu 29 listopada 2019

Załączniki

 • Uchwała nr XII 77_2019 (PDF, 6.4 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-12-30 15:43:15 | Data wytworzenia informacji: 2019-12-11 | zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2019-2022.
 • Uchwała nr XII 76_2019 (PDF, 5.9 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-12-30 15:43:15 | Data wytworzenia informacji: 2019-12-11 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
 • Uchwała nr XII 75_2019 (PDF, 426.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-12-30 15:43:15 | Data wytworzenia informacji: 2019-12-11 | w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Gubin.
 • Uchwała nr XII 74_2019 (PDF, 2.3 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-12-30 15:43:15 | Data wytworzenia informacji: 2019-12-11 | w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
 • Uchwała nr XII 73_2019 (PDF, 3.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-12-30 15:43:15 | Data wytworzenia informacji: 2019-12-11 | w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
 • Uchwała nr XII 72_2019 (PDF, 1.9 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-12-30 15:43:15 | Data wytworzenia informacji: 2019-12-11 | w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Gubin dotyczącego wprowadzenia zakazu umieszczania i przetrzymywania zwierząt (psów) na działce nr 69 obręb Stargard Gubiński.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-30 15:12:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-30 15:42:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-30 15:43:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2905 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XI sesji w dniu 29 października 2019

Załączniki

 • Uchwała NR XI_71_2019 (PDF, 1.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-11-15 09:52:46 | Data wytworzenia informacji: 2019-11-08 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 • Uchwała NR XI_70_2019 (PDF, 311.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-11-15 09:55:50 | Data wytworzenia informacji: 2019-11-08 | w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/206/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom.
 • Uchwała NR XI_69_2019 (PDF, 656.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-11-15 09:57:50 | Data wytworzenia informacji: 2019-11-08 | w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 • Uchwała NR XI_68_2019 (PDF, 527.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-11-15 10:01:12 | Data wytworzenia informacji: 2019-11-08 | o zmianie Uchwały Nr VII/44/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 29 maja 2019r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gubin dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawo
 • Uchwała NR XI_67_2019 (PDF, 300.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-11-15 10:03:27 | Data wytworzenia informacji: 2019-11-08 | w sprawie wystąpienia Gminy Gubin ze Stowarzyszenia "Aglomeracja Zielonogórska".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-15 09:49:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-15 09:49:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-15 10:03:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3039 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na X sesji w dniu 26 września 2019

Załączniki

 • Uchwała nr X 66_2019 (PDF, 1.5 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-10-23 16:09:15 | Data wytworzenia informacji: 2019-10-09 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 • Uchwała nr X 65_2019 (PDF, 439.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-10-23 16:09:15 | Data wytworzenia informacji: 2019-10-09 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gubin.
 • Uchwała nr X 64_2019 (PDF, 446.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-10-23 16:09:15 | Data wytworzenia informacji: 2019-10-09 | w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
 • Uchwała nr X 63_2019 (PDF, 468 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-10-23 16:09:15 | Data wytworzenia informacji: 2019-10-09 | w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/120/2009 Rady Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-23 16:00:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-23 16:09:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-23 16:09:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2968 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na IX sesji w dniu 23 sierpnia 2019

Załączniki

 • Uchwała nr IX 62_2019 (PDF, 1.2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-09-24 13:48:39 | Data wytworzenia informacji: 2019-09-24 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 • Uchwała nr IX 61_2019 (PDF, 503.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-09-24 13:48:39 | Data wytworzenia informacji: 2019-09-24 | w sprawie przejęcia przez Gminę Gubin od Województwa Lubuskiego części zadania publicznego z obszaru dróg publicznych w zakresie wykonania doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 286 w Czarnowicach
 • Uchwała nr IX 60_2019 (PDF, 342.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-09-24 13:48:39 | Data wytworzenia informacji: 2019-09-24 | w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
 • Uchwała nr IX 59_2019 (PDF, 324.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-09-24 13:48:39 | Data wytworzenia informacji: 2019-09-24 | w sprawie zmiany Uchwały Nr 111/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie opłaty targowej.
 • Uchwała nr IX 58_2019 (PDF, 880.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-09-24 13:48:39 | Data wytworzenia informacji: 2019-09-24 | w sprawie o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej odcinka drogi wojewódzkiej nr 285 położonego na działce ewidencyjnej 171/2 obręb Sękowice Gmina Gubin
 • Uchwała nr IX 57_2019 (PDF, 286.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-09-24 13:48:39 | Data wytworzenia informacji: 2019-09-24 | o uchyleniu uchwały Rady Gminy Gubin w sprawie zaliczenia części drogi wojewódzkiej nr 285 do kategorii dróg gminnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-24 13:29:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-24 13:29:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-24 13:48:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2925 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na VIII sesji w dniu 26 czerwca 2019

Załączniki

 • Uchwała nr VIII 56_2019 (PDF, 1.6 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-17 00:47:43 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-09 | zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2019 – 2022.
 • Uchwała nr VIII 55_2019 (PDF, 1.2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-17 00:39:53 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-09 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 • Uchwała nr VIII 54_2019 (PDF, 357.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-17 00:39:53 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-09 | w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 • Uchwała nr VIII 53_2019 (PDF, 369.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-17 00:39:53 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-09 | w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 • Uchwała nr VIII 52_2019 (PDF, 389.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-17 00:39:53 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-09 | w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim w zestawy do
 • Uchwała nr VIII 51_2019 (PDF, 341.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-17 00:39:53 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-09 | w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim.
 • Uchwała nr VIII 50_2019 (PDF, 318 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-17 00:39:53 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-09 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gubin absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2018 r.
 • Uchwała nr VIII 49_2019 (PDF, 268.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-17 00:39:53 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-09 | w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za 2018 r.
 • Uchwała nr VIII 48_2019 (PDF, 247 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-17 00:39:53 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-09 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gubin wotum zaufania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-17 00:15:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-17 00:40:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-17 00:47:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2895 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na VII sesji w dniu 29 maja 2019

Załączniki

 • Uchwała nr VII 47_2019.pdf (PDF, 762.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-06-19 08:32:43 | Data wytworzenia informacji: 2019-06-12 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r.
 • Uchwała nr VII 46_2019 (PDF, 828.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-06-19 08:32:43 | Data wytworzenia informacji: 2019-06-12 | w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym działek nr 63/8 i 64/1 położonych w obrębie miejscowości Drzeńsk Mały.
 • Uchwała nr VII 45_2019 (PDF, 394.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-06-19 08:32:43 | Data wytworzenia informacji: 2019-06-12 | w sprawie poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Uchwała nr VII 44_2019 (PDF, 385.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-06-19 08:32:43 | Data wytworzenia informacji: 2019-06-12 | w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gubin dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych realizujących obowiązek szkolny na terenie Gminy Gubin”.
 • Uchwała nr VII 43_2019 (PDF, 492.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-06-19 08:32:43 | Data wytworzenia informacji: 2019-06-12 | w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych realizujących obowiązek szkolny na terenie Gminy Gubin.
 • Uchwała nr VII 42_2019 (PDF, 781.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-06-19 08:32:43 | Data wytworzenia informacji: 2019-06-12 | w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gubin oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
 • Uchwała nr VII 41_2019 (PDF, 318.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-06-19 08:32:43 | Data wytworzenia informacji: 2019-06-12 | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim za rok obrachunkowy 2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-19 08:11:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-19 08:32:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-19 08:32:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2863 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na VI sesji w dniu 26 kwietnia 2019

Załączniki

 • Uchwała nr VI 40_2019 (PDF, 854.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-05-14 11:29:47 | Data wytworzenia informacji: 2019-05-09 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r.
 • Uchwała nr VI 39_2019 (PDF, 364.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-05-14 11:29:47 | Data wytworzenia informacji: 2019-05-09 | w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi usuwania nieczystości ciekłych z nieruchomości.
 • Uchwała nr VI 38_2019 (PDF, 406.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-05-14 11:29:47 | Data wytworzenia informacji: 2019-05-09 | w sprawie udzielenia w 2019 roku przez Gminę Gubin Powiatowi Krośnieńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy na lata 2015-2020”.
 • Uchwała nr VI 37_2019 (PDF, 426.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-05-14 11:29:47 | Data wytworzenia informacji: 2019-05-09 | w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gubin Nr XXXVIII/249/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-14 11:15:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-14 11:29:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-14 11:29:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2804 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na V sesji w dniu 28 marca 2019

Załączniki

 • Uchwała nr V 36_2019 (PDF, 1006.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r.
 • Uchwała nr V 35_2019 (PDF, 408.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | w sprawie poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Uchwała nr V 34 _2019 (PDF, 825.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | w sprawie przekazania do załatwienia Wójtowi Gminy Gubin skargi na pracowników Urzędu Gminy.
 • Uchwała nr V 33_2019 (PDF, 528.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Lubuskim, Powiatem Krośnieńskim, Gminą Gubin o statusie wiejskim, Gminą Gubin o statusie miejskim i Gminą Maszewo o wzajemnej współpracy i współdziałaniu w celu przygotowania dokumen
 • Uchwała nr V 32_2019 (PDF, 746.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
 • Uchwała nr V 31_2019 (PDF, 793.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | zmieniająca Uchwałę Nr 111/17/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych
 • Uchwała nr V 30_2019 (PDF, 839.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
 • Uchwała nr V 29_2019 (PDF, 351.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi.
 • Uchwała nr V 28_2019 (PDF, 422.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2019".
 • Uchwała nr V 27_2019 (PDF, 333.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | w sprawie przyjęcia "Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gubin"
 • Uchwała nr V 26_2019 (PDF, 258.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku.
 • Uchwała nr V 25_2019 (PDF, 719 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom uczęszczającym do szkół obwodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin
 • Uchwała nr V 24_2019 (PDF, 1.4 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-29 11:08:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-29 12:04:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-29 12:04:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2643 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na IV sesji w dniu 31 stycznia 2019

Załączniki

 • Uchwała Nr IV 23_2019 (PDF, 311.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-02-25 12:43:15 | Data wytworzenia informacji: 2019-02-11 | W sprawia zabezpieczenia środków finansowych na zakup samochodu pożarniczego w roku 2019
 • Uchwała Nr IV 22_2019 (PDF, 782.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-02-25 12:43:15 | Data wytworzenia informacji: 2019-02-11 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r.
 • Uchwała Nr IV 21_2019 (PDF, 386 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-02-25 12:44:46 | Data wytworzenia informacji: 2019-02-11 | w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gubin na rok 2019
 • Uchwała Nr IV 20_2019 (PDF, 304.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-02-25 12:45:26 | Data wytworzenia informacji: 2019-02-11 | w spranie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gubin o statusie miejskim zadania publicznego w zakresie organizacji i prowadzenia gminnej biblioteki publicznej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-25 12:39:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-25 12:39:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-29 12:05:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2775 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »