ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rok 2019

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na V sesji w dniu 28 marca 2019

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-04-29 12:04:25 przez Wiesław Jaros

Załączniki

 • Uchwała nr V 36_2019 (PDF, 1006.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r.
 • Uchwała nr V 35_2019 (PDF, 408.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | w sprawie poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Uchwała nr V 34 _2019 (PDF, 825.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | w sprawie przekazania do załatwienia Wójtowi Gminy Gubin skargi na pracowników Urzędu Gminy.
 • Uchwała nr V 33_2019 (PDF, 528.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Lubuskim, Powiatem Krośnieńskim, Gminą Gubin o statusie wiejskim, Gminą Gubin o statusie miejskim i Gminą Maszewo o wzajemnej współpracy i współdziałaniu w celu przygotowania dokumen
 • Uchwała nr V 32_2019 (PDF, 746.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
 • Uchwała nr V 31_2019 (PDF, 793.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | zmieniająca Uchwałę Nr 111/17/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych
 • Uchwała nr V 30_2019 (PDF, 839.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
 • Uchwała nr V 29_2019 (PDF, 351.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi.
 • Uchwała nr V 28_2019 (PDF, 422.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2019".
 • Uchwała nr V 27_2019 (PDF, 333.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | w sprawie przyjęcia "Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gubin"
 • Uchwała nr V 26_2019 (PDF, 258.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku.
 • Uchwała nr V 25_2019 (PDF, 719 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 | w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom uczęszczającym do szkół obwodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin
 • Uchwała nr V 24_2019 (PDF, 1.4 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-29 12:04:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10
« powrót do poprzedniej strony