ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rok 2018

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na III sesji w dniu 28 grudnia 2018

Załączniki

 • Uchwała nr III 19_2018 (PDF, 800.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 13:20:42 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
 • Uchwała nr III 18_2018 (PDF, 764.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 13:20:42 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gubin.
 • Uchwała nr III 17_2018 (PDF, 266.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 13:20:42 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
 • Uchwała nr III 16_2018 (PDF, 128 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 13:20:42 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Gubin.
 • Uchwała nr III 15_2018 (PDF, 97.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 13:20:42 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | w sprawie opłaty targowej.
 • Uchwała nr III 14_2018 (PDF, 82 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 13:20:42 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Gubin zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
 • Uchwała nr III 13_2018 (PDF, 141.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 13:20:42 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 • Uchwała nr III 12_2018 (PDF, 470.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 13:57:06 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 • Uchwała nr III 11_2018 (PDF, 497.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 14:14:38 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Gubin „Posiłek dla dzieci w szkołach”.
 • Uchwała nr III 10 2018 (PDF, 3.7 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 14:14:38 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
 • Uchwała nr III 9_2018 (PDF, 1.3 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 14:14:38 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2018-2022
 • Uchwała nr III 8_2018 (PDF, 2.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 14:14:38 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-28 09:53:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-28 13:20:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-28 14:14:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2555 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na II sesji w dniu 29 listopada 2018r

Załączniki

 • Uchwała nr II_7_2018 (PDF, 1.7 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-19 00:06:59 | Data wytworzenia informacji: 2018-12-17 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
 • Uchwała nr II_6_2018 (PDF, 361.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-19 00:06:59 | Data wytworzenia informacji: 2018-12-17 | w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Gubin do reprezentowania Gminy Gubin w zgromadzeniu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA - NYSA - BÓBR”
 • Uchwała nr II_5_2018 (PDF, 582.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-19 00:06:59 | Data wytworzenia informacji: 2018-12-17 | sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
 • Uchwała nr II_4_2018 (PDF, 388.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-19 00:06:59 | Data wytworzenia informacji: 2018-12-17 | w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gubin
 • Uchwała nr II_3_2018 (PDF, 748.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-19 00:06:59 | Data wytworzenia informacji: 2018-12-17 | w sprawie ustalenia liczby członków, składów osobowych oraz wyboru przewodniczących stałych komisji
 • Protokół nr II (PDF, 570 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-02-19 14:28:44 | Data wytworzenia informacji: 2019-02-05

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-18 23:47:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-19 00:07:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-19 14:28:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2635 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na I sesji w dniu 21 listopada 2018r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-18 23:34:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-18 23:45:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-19 14:27:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2495 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »