ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rok 2018

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na III sesji w dniu 28 grudnia 2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-01-28 13:20:49 przez Wiesław Jaros

Załączniki

 • Uchwała nr III 19_2018 (PDF, 800.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 13:20:42 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
 • Uchwała nr III 18_2018 (PDF, 764.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 13:20:42 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gubin.
 • Uchwała nr III 17_2018 (PDF, 266.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 13:20:42 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
 • Uchwała nr III 16_2018 (PDF, 128 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 13:20:42 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Gubin.
 • Uchwała nr III 15_2018 (PDF, 97.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 13:20:42 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | w sprawie opłaty targowej.
 • Uchwała nr III 14_2018 (PDF, 82 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 13:20:42 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Gubin zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
 • Uchwała nr III 13_2018 (PDF, 141.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 13:20:42 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 • Uchwała nr III 12_2018 (PDF, 470.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 13:57:06 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 • Uchwała nr III 11_2018 (PDF, 497.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 14:14:38 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Gubin „Posiłek dla dzieci w szkołach”.
 • Uchwała nr III 10 2018 (PDF, 3.7 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 14:14:38 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
 • Uchwała nr III 9_2018 (PDF, 1.3 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 14:14:38 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2018-2022
 • Uchwała nr III 8_2018 (PDF, 2.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-28 14:14:38 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 | w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018r.
« powrót do poprzedniej strony