ˆ

Rok 2018

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na II sesji w dniu 29 listopada 2018r

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-12-19 00:07:09 przez Wiesław Jaros

Załączniki

  • Uchwała nr II_7_2018 (PDF, 1.7 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2018-12-19 | Data wytworzenia informacji: 2018-12-17 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  • Uchwała nr II_6_2018 (PDF, 361.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2018-12-19 | Data wytworzenia informacji: 2018-12-17 | w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Gubin do reprezentowania Gminy Gubin w zgromadzeniu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA - NYSA - BÓBR”
  • Uchwała nr II_5_2018 (PDF, 582.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2018-12-19 | Data wytworzenia informacji: 2018-12-17 | sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
  • Uchwała nr II_4_2018 (PDF, 388.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2018-12-19 | Data wytworzenia informacji: 2018-12-17 | w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gubin
  • Uchwała nr II_3_2018 (PDF, 748.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2018-12-19 | Data wytworzenia informacji: 2018-12-17 | w sprawie ustalenia liczby członków, składów osobowych oraz wyboru przewodniczących stałych komisji
« powrót do poprzedniej strony