ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XL sesji w dniu 30 czerwca 2022r

Załączniki

 • Uchwała NR XL_235_2022 (PDF, 325.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-07-08 | Data wytworzenia informacji: 2022-07-07 | w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 • Uchwała NR XL_234_2022 (PDF, 1.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-07-08 | Data wytworzenia informacji: 2022-07-07 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 • Uchwała NR XL_233_2022 (PDF, 1.7 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-07-08 | Data wytworzenia informacji: 2022-07-07 | rawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2022-2028.
 • Uchwała NR XL_232_2022 (PDF, 331.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-07-08 | Data wytworzenia informacji: 2022-07-07 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gubin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021r.
 • Uchwała NR XL_231_2022 (PDF, 269.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-07-08 | Data wytworzenia informacji: 2022-07-07 | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gubin wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2021r.
 • Uchwała NR XL_230_2022 (PDF, 254.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-07-08 | Data wytworzenia informacji: 2022-07-07 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gubin wotum zaufania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-08 09:38:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-08 09:47:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-08 09:47:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1665 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXIX sesji w dniu 27 maja 2022r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-13 13:30:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-13 13:35:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-13 13:35:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1577 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXVIII sesji w dniu 27 kwietnia 2022r

Załączniki

 • Uchwała Nr XXXVIII_227_2022 (PDF, 6.1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-05-06 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-05 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 • Uchwała Nr XXXVIII_226_2022 (PDF, 4.5 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-05-06 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-05 | w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr XXXVIII_225_2022 (PDF, 424.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-05-06 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-05 | w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gubin, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 • Uchwała Nr XXXVIII_224_2022 (PDF, 326.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-05-06 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-05 | w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim za 2021 rok oraz przyjęcie uchwały w ww. sprawie.
 • Uchwała Nr XXXVIII_223_2022 (PDF, 7.3 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-05-06 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-05 | w sprawie przystąpienia Gminy Gubin do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 • Uchwała Nr XXXVIII_222_2022 (PDF, 5.1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-05-06 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-05 | w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych na rok 2022

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-06 14:47:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-06 14:47:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-06 15:01:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1595 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXXVII Nadzwyczajnej sesji w dniu 15 kwietnia 2022r

Załączniki

 • Uchwała Nr XXXVII_221_2022 (PDF, 412.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-05-06 | Data wytworzenia informacji: 2022-04-28 | w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/2021 r. Rady Gminy Gubin z dnia 29 września 2021 r. sprawie poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
 • Uchwała Nr XXXVII_220_2022 (PDF, 3.3 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-05-06 | Data wytworzenia informacji: 2022-04-28 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 • Uchwała Nr XXXVII_219_2022 (PDF, 3.8 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-05-06 | Data wytworzenia informacji: 2022-04-28 | zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2022-2028.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-06 14:35:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-06 14:45:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-06 14:45:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1565 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXVI sesji w dniu 09 marca 2022r

Załączniki

 • Uchwała Nr XXXVI_218_2022 (PDF, 1.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-03-18 | Data wytworzenia informacji: 2022-03-17 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
 • Uchwała Nr XXXVI_217_2022 (PDF, 2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-03-18 | Data wytworzenia informacji: 2022-03-17 | zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2022-2028.
 • Uchwała Nr XXXVI_216_2022 (PDF, 418.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-03-18 | Data wytworzenia informacji: 2022-03-17 | w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2022”.
 • Uchwała Nr XXXVI_215_2022 (PDF, 349.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-03-18 | Data wytworzenia informacji: 2022-03-17 | w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w 2022r.
 • Uchwała Nr XXXVI_214_2022 (PDF, 1.5 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-03-18 | Data wytworzenia informacji: 2022-03-17 | w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gubin na lata 2022-2024.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-18 12:16:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-18 12:32:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-18 12:39:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXXV sesji w dniu 26 stycznia 2022r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-18 12:43:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-18 12:49:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-18 12:55:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1265 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji