ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na L sesji w dniu 28 kwietnia 2023r

Załączniki

 • Uchwała Nr L_286_2023 (PDF, 428.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-05-15 | Data wytworzenia informacji: 2023-05-15 | w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/2021 Rady Gminy Gubin z dnia 29 września 2021 r. w sprawie poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeni
 • Uchwała Nr L_285_2023 (PDF, 1.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-05-15 | Data wytworzenia informacji: 2023-05-15 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 • Uchwała Nr L_284_2023 (PDF, 1.6 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-05-15 | Data wytworzenia informacji: 2023-05-15 | zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2023-2028.
 • Uchwała Nr L_283_2023 (PDF, 347.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-05-15 | Data wytworzenia informacji: 2023-05-15 | zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone na cmentarzach komunalnych Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr L_282_2023 (PDF, 308.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-05-15 | Data wytworzenia informacji: 2023-05-15 | w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim za rok obrachunkowy 2022.
 • Uchwała Nr L_281_2023 (PDF, 1.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-05-15 | Data wytworzenia informacji: 2023-05-15 | w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim za rok obrachunkowy 2022.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-15 10:13:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-15 10:13:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-15 10:23:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XLIX sesji w dniu 30 marca 2023r

Załączniki

 • Uchwała NR XLIX_280_2023 (PDF, 1.8 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-04-12 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-04 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 • Uchwała NR XLIX_279_2023 (PDF, 1.8 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-04-12 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-04 | zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2023-2028.
 • Uchwała NR XLIX_278_2023 (PDF, 605.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-04-12 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-04 | w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na 2023 rok.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-12 20:02:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-12 20:02:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-12 20:05:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1661 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XLVIII sesji w dniu 27 luty 2023r

Załączniki

 • Uchwała Nr XLVIII 277_2023 (PDF, 978.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-03-15 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 • Uchwała Nr XLVIII 276_2023 (PDF, 338.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-03-15 | w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi.
 • Uchwała Nr XLVIII 275_2023 (PDF, 1.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-03-15 | w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr XLVIII 274_2023 (PDF, 437.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-03-15 | w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Gubin, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-22 12:35:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-22 12:40:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-22 12:40:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1700 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XLVII sesji w dniu 30 stycznia 2023r

Załączniki

 • Uchwała Nr XLVII 273_2023 (PDF, 1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-06 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 • Uchwała Nr XLVII 272_2023 (PDF, 2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-06 | zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2023-2028.
 • Uchwała Nr XLVII 271_2023 (PDF, 535.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-06 | w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr XLVII 270_2023 (PDF, 398.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-06 | w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi usuwania nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr XLVII 269_2023 (PDF, 497.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-06 | w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
 • Uchwała Nr XLVII 268_2023 (PDF, 457.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-06 | w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.
 • Uchwała Nr XLVII 267_2023 (PDF, 323.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-06 | w sprawie przystąpienia Gminy Gubin do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok.
 • Uchwała Nr XLVII 266_2023 (PDF, 915.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-06 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr XLVII 265_2023 (PDF, 792.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-06 | w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
 • Uchwała Nr XLVII 264_2023 (PDF, 322.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-06 | w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gubin na 2023r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-22 11:59:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-22 12:13:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-22 12:13:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1427 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XLVI sesji w dniu 28 grudnia 2022r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-18 11:30:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-18 11:30:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-18 11:41:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1772 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XLV sesji w dniu 30 listopada 2022r

Załączniki

 • Uchwała Nr XLV_258_2022 (PDF, 8.6 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-12-15 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-12 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 • Uchwała Nr XLV_257_2022 (PDF, 7.9 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-12-15 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-12 | zmieniając uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2022-2028.
 • Uchwała Nr XLV_256_2022 (PDF, 378.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-12-15 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-12 | w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/120/2009 Rady Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia
 • Uchwała Nr XLV_255_2022 (PDF, 581.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-12-15 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-12 | zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Gubin w Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • Uchwała Nr XLV_254_2022 (PDF, 346.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-12-15 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-12 | w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu.
 • Uchwała Nr XLV_253_2022 (PDF, 350.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-12-15 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-12 | w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu.
 • Uchwała Nr XLV_252_2022 (PDF, 345.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-12-15 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-12 | w sprawie sprzedaży nieruchomości za cenę niższą od wartości rynkowej.
 • Uchwała Nr XLV_251_2022 (PDF, 394 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-12-15 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-12 | w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr XLV_250_2022 (PDF, 416.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-12-15 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-12 | w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Gubin, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 • Uchwała Nr XLV_249_2022 (PDF, 2.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-12-15 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-12 | w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 • Uchwała Nr XLV_248_2022 (PDF, 325.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-12-15 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-12 | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gubin o statusie miejskim zadania publicznego w zakresie organizacji i prowadzenia gminnej biblioteki publicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-15 14:11:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-15 14:12:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-15 14:22:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1705 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XLIV sesji w dniu 26 października 2022r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-07 12:11:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-07 12:11:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-07 12:38:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1649 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XLIII sesji w dniu 27 wrzesniania 2022r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-24 12:50:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-24 12:52:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-24 12:52:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1688 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XLII sesji w dniu 21 wrzesniania 2022r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-29 12:31:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-29 12:38:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-02 11:13:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1584 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XLI sesji w dniu 29 sierpnia 2022r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-07 08:53:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-29 12:35:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-02 11:10:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1537 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji