ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXVIII sesji w dniu 30 czerwca 2021r.

Załączniki

 • Uchwała nr XXVIII_178_2021 (PDF, 1.5 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 • Uchwała nr XXVIII_177_2021 (PDF, 1.4 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2021-2024.
 • Uchwała nr XXVIII_176_2021 (PDF, 465 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Gminę Gubin ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z
 • Uchwała nr XXVIII_175_2021 (PDF, 416.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 do przewozu sprzętu i środków
 • Rozstrzygnięcie Nadzorcze WL do Uchwały Nr XXVIII174.2021 (PDF, 1.7 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-08-18 | Data wytworzenia informacji: 2021-08-17
 • Uchwała nr XXVIII_174_2021 (PDF, 528.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego.
 • Uchwała nr XXVIII_173_2021 (PDF, 955.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gubin na lata 2021-2026.
 • Uchwała nr XXVIII_172_2021 (PDF, 337.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gubin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
 • Uchwała nr XXVIII_171_2021 (PDF, 285.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gubin wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2020 r.
 • Uchwała nr XXVIII_170_2021 (PDF, 261.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gubin wotum zaufania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-16 10:53:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-16 11:07:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-18 08:35:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXVII sesji w dniu 26 maja 2021r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-07 13:08:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-07 13:10:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-07 13:10:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1137 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXVI sesji w dniu 29 kwietnia 2021r.

Załączniki

 • Uchwała nr XXVI_168_2021 (PDF, 1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-05-14 | Data wytworzenia informacji: 2021-05-13 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 • Uchwała nr XXVI_167_2021 (PDF, 1.4 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-05-14 | Data wytworzenia informacji: 2021-05-13 | uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2021 – 2024.
 • Uchwała nr XXVI_166_2021 (PDF, 986.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-05-14 | Data wytworzenia informacji: 2021-05-13 | w sprawie uznania petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny za niezasługującą na uwzględnienie.
 • Uchwała nr XXVI_165_2021 (PDF, 954.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-05-14 | Data wytworzenia informacji: 2021-05-13 | w sprawie uznania petycji wielokrotnej dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za niezasługującą na uwzględnienie.
 • Uchwała nr XXVI_164_2021 (PDF, 944.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-05-14 | Data wytworzenia informacji: 2021-05-13 | w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 • Uchwała nr XXVI_163_2021 (PDF, 355.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-05-14 | Data wytworzenia informacji: 2021-05-13 | w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu.
 • Uchwała nr XXVI_162_2021 (PDF, 308.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-05-14 | Data wytworzenia informacji: 2021-05-13 | w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim za rok obrachunkowy 2020.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-14 16:28:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-14 16:28:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-14 16:35:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1347 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXV sesji w dniu 24 marca 2021r.

Załączniki

 • Uchwała NR XXV_161_2021 (PDF, 474.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-04-12 | Data wytworzenia informacji: 2021-04-08 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r.
 • Uchwała Nr XXV_160_2021 (PDF, 884.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-04-12 | Data wytworzenia informacji: 2021-04-08 | w sprawie pomocy w zakresie płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2).
 • Uchwała Nr XXV_159_2021 (PDF, 437.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-04-12 | Data wytworzenia informacji: 2021-04-08 | w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Gubin zwolnienia z należnej w roku 2021 opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 • Uchwała NR XXV_158_2021 (PDF, 1.5 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-04-12 | Data wytworzenia informacji: 2021-04-08 | w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Gubin na lata 2021-2024.
 • Uchwała NR XXV_157_2021 (PDF, 358 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-04-12 | Data wytworzenia informacji: 2021-04-08 | w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2021”.
 • Uchwała Nr XXV_156_2021 (PDF, 393.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-04-12 | Data wytworzenia informacji: 2021-04-08 | w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 • Uchwała Nr XXV_155_2021 (PDF, 356.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-04-12 | Data wytworzenia informacji: 2021-04-08 | w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi.
 • Uchwała NR XXV_154_2021 (PDF, 1.7 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-04-12 | Data wytworzenia informacji: 2021-04-08 | w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-12 13:02:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-12 13:17:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-12 13:17:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1373 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXIV sesji w dniu 27 stycznia 2021r

Załączniki

 • Uchwała Nr XXIV_153_2021 (PDF, 357.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-02-17 | Data wytworzenia informacji: 2021-02-11 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r.
 • Uchwała Nr XXIV_152_2021 (PDF, 737.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-02-17 | Data wytworzenia informacji: 2021-02-11 | w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gubin na 2021r.
 • Uchwała Nr XXIV_151_2021 (PDF, 333.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-02-17 | Data wytworzenia informacji: 2021-02-11 | w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gubin na 2021r.
 • Uchwała Nr XXIV_150_2021 (PDF, 2.8 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-02-17 | Data wytworzenia informacji: 2021-02-11 | w sprawie Programu budowy i modernizacji dróg gminnych.
 • Uchwała Nr XXIV_149_2021 (PDF, 514.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-02-17 | Data wytworzenia informacji: 2021-02-11 | sprawie zmiany uchwały Nr XXV/120/2009 Rady Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-17 09:07:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-17 09:08:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-17 09:33:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1558 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji