ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXVIII sesji w dniu 27 kwietnia 2022r

Załączniki

 • Uchwała Nr XXXVIII_227_2022 (PDF, 6.1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-05-06 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-05 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 • Uchwała Nr XXXVIII_226_2022 (PDF, 4.5 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-05-06 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-05 | w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr XXXVIII_225_2022 (PDF, 424.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-05-06 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-05 | w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gubin, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 • Uchwała Nr XXXVIII_224_2022 (PDF, 326.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-05-06 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-05 | w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim za 2021 rok oraz przyjęcie uchwały w ww. sprawie.
 • Uchwała Nr XXXVIII_223_2022 (PDF, 7.3 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-05-06 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-05 | w sprawie przystąpienia Gminy Gubin do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 • Uchwała Nr XXXVIII_222_2022 (PDF, 5.1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-05-06 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-05 | w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych na rok 2022

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-06 14:47:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-06 14:47:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-06 15:01:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
54 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXXVII Nadzwyczajnej sesji w dniu 15 kwietnia 2022r

Załączniki

 • Uchwała Nr XXXVII_221_2022 (PDF, 412.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-05-06 | Data wytworzenia informacji: 2022-04-28 | w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/2021 r. Rady Gminy Gubin z dnia 29 września 2021 r. sprawie poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
 • Uchwała Nr XXXVII_220_2022 (PDF, 3.3 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-05-06 | Data wytworzenia informacji: 2022-04-28 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 • Uchwała Nr XXXVII_219_2022 (PDF, 3.8 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-05-06 | Data wytworzenia informacji: 2022-04-28 | zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2022-2028.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-06 14:35:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-06 14:45:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-06 14:45:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
56 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXVI sesji w dniu 09 marca 2022r

Załączniki

 • Uchwała Nr XXXVI_218_2022 (PDF, 1.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-03-18 | Data wytworzenia informacji: 2022-03-17 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
 • Uchwała Nr XXXVI_217_2022 (PDF, 2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-03-18 | Data wytworzenia informacji: 2022-03-17 | zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2022-2028.
 • Uchwała Nr XXXVI_216_2022 (PDF, 418.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-03-18 | Data wytworzenia informacji: 2022-03-17 | w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2022”.
 • Uchwała Nr XXXVI_215_2022 (PDF, 349.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-03-18 | Data wytworzenia informacji: 2022-03-17 | w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w 2022r.
 • Uchwała Nr XXXVI_214_2022 (PDF, 1.5 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-03-18 | Data wytworzenia informacji: 2022-03-17 | w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gubin na lata 2022-2024.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-18 12:16:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-18 12:32:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-18 12:39:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
229 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXXV sesji w dniu 26 stycznia 2022r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-18 12:43:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-18 12:49:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-18 12:55:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
229 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXXIV sesji w dniu 22 Grudnia 2021r.

Załączniki

 • Uchwała NR XXXIV_208_2021 (PDF, 692.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-01-12 | Data wytworzenia informacji: 2022-01-11 | w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/197/2021 Rady Gminy Gubin z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gubin.
 • Uchwała NR XXXIV_207_2021 (PDF, 387.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-01-12 | Data wytworzenia informacji: 2022-01-11 | w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Gubin w Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • Uchwała NR XXXIV_206_2021 (PDF, 441.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-01-12 | Data wytworzenia informacji: 2022-01-11 | w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim.
 • Uchwała NR XXXIV_205_2021 (PDF, 446.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-01-12 | Data wytworzenia informacji: 2022-01-11 | w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim.
 • Uchwała NR XXXIV_204_2021 (PDF, 4 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-01-12 | Data wytworzenia informacji: 2022-01-11 | w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022r.
 • Uchwała NR XXXIV_203_2021 (PDF, 2.6 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-01-12 | Data wytworzenia informacji: 2022-01-11 | zmieniająca w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2021-2024.
 • Uchwała NR XXXIV_202_2021 (PDF, 1.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-01-12 | Data wytworzenia informacji: 2022-01-11 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 • Uchwała NR XXXIV_201_2021 (PDF, 1.5 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-01-12 | Data wytworzenia informacji: 2022-01-11 | zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2021-2024.
 • Uchwała NR XXXIV_200_2021 (PDF, 280.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-01-12 | Data wytworzenia informacji: 2022-01-11 | w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Gubin w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-12 10:05:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-12 10:35:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-12 10:35:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
500 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXXIII sesji w dniu 30 listopada 2021r.

Załączniki

 • Uchwała Nr XXXIII_199_2021 (PDF, 841.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-12-20 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-14 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 • Uchwała Nr XXXIII_198_2021 (PDF, 1.6 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-12-20 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-14 | zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2021-2024.
 • Uchwała Nr XXXIII_197_2021 (PDF, 414.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-12-20 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-14 | w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr XXXIII_196_2021 (PDF, 303.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-12-20 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-14 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr XXXIII_195_2021 (PDF, 357.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-12-20 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-14 | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Gubin zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
 • Uchwała Nr XXXIII_194_2021 (PDF, 308.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-12-20 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-14 | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gubin o statusie miejskim zadania publicznego w zakresie organizacji i prowadzenia gminnej biblioteki publicznej.
 • Uchwała Nr XXXIII_193_2021 (PDF, 624.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-12-20 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-14 | w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 • Uchwała Nr XXXIII_192_2021 (PDF, 280.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-12-20 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-14 | w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
 • Uchwała Nr XXXIII_191_2021 (PDF, 1.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-12-20 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-14 | w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gubin oraz przesłania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 • Uchwała Nr XXXIII_190_2021 (PDF, 401.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-12-20 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-14 | w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Gubin w Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • Uchwała Nr XXXIII_189_2021 (PDF, 377.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-12-20 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-14 | w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Gubin.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-20 09:21:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-20 09:45:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-20 09:45:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
607 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXXI sesji w dniu 27 października 2021r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-08 10:45:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-08 10:55:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-08 10:55:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
740 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXX sesji w dniu 29 września 2021r.

Załączniki

 • Uchwała Nr XXX_184_2021 (PDF, 414.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-07 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-07 | w sprawie poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Uchwała Nr XXX_183_2021 (PDF, 1.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-07 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-07 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 • Uchwała Nr XXX_182_2021 (PDF, 367.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-07 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-07 | w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na wykonanie modernizacji centralnej sterylizatorni w Zachodnim Centrum Medycznym Sp. z o.o.
 • Uchwała Nr XXX_181_2021 (PDF, 651.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-10-07 | Data wytworzenia informacji: 2021-10-07 | w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gubin.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-07 11:02:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-07 11:08:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-07 11:08:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
823 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXIX sesji w dniu 30 sierpnia 2021r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-07 10:53:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-07 10:53:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-07 11:01:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
819 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXVIII sesji w dniu 30 czerwca 2021r.

Załączniki

 • Uchwała nr XXVIII_178_2021 (PDF, 1.5 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 • Uchwała nr XXVIII_177_2021 (PDF, 1.4 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2021-2024.
 • Uchwała nr XXVIII_176_2021 (PDF, 465 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Gminę Gubin ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z
 • Uchwała nr XXVIII_175_2021 (PDF, 416.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 do przewozu sprzętu i środków
 • Rozstrzygnięcie Nadzorcze WL do Uchwały Nr XXVIII174.2021 (PDF, 1.7 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-08-18 | Data wytworzenia informacji: 2021-08-17
 • Uchwała nr XXVIII_174_2021 (PDF, 528.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego.
 • Uchwała nr XXVIII_173_2021 (PDF, 955.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gubin na lata 2021-2026.
 • Uchwała nr XXVIII_172_2021 (PDF, 337.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gubin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
 • Uchwała nr XXVIII_171_2021 (PDF, 285.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gubin wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2020 r.
 • Uchwała nr XXVIII_170_2021 (PDF, 261.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gubin wotum zaufania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-16 10:53:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-16 11:07:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-18 08:35:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1071 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji