ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LV sesji w dniu 25 sierpnia 2023r.

Załączniki

 • Uchwala nr LV 307_2023 (PDF, 495 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-09-06 | Data wytworzenia informacji: 2023-09-04 | w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 • Uchwala nr LV 306_2023 (PDF, 1.1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-09-06 | Data wytworzenia informacji: 2023-09-04 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 • Uchwala nr LV 305_2023 (PDF, 1.8 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-09-06 | Data wytworzenia informacji: 2023-09-04 | w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2023-2028.
 • Uchwała nr LV 304_2023 (PDF, 4.4 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-09-06 | Data wytworzenia informacji: 2023-09-04 | uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/150/2021 Rady Gminy Gubin z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Budowy i Modernizacji Dróg Lokalnych Gminy Gubin na lata 2021-2027.
 • Uchwała nr LV 303_2023 (PDF, 807.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-09-06 | Data wytworzenia informacji: 2023-09-04 | w sprawie petycji wniesionej przez Panią T. G. tytułującą się Prezydentem Elektorskim RP w imieniu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - Społeczny Komitet Konstytucyjny” wzywającej do przystąpienia gminy do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeci

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-06 15:31:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-06 15:41:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-06 15:41:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
79 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LIV sesji w dniu 21 lipca 2023r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-17 12:01:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-06 15:30:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-06 15:30:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
79 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LIII sesji w dniu 30 czerwca 2023r

Załączniki

 • Uchwała Nr LIII 300_2023 (PDF, 1.4 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-07-19 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-07 | uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2023-2028.
 • Uchwała Nr LIII 299_2023 (PDF, 1.8 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-07-19 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-07 | w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Bieżyce dotyczącej podjęcia działań mających na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa na odcinku drogi we wsi Bieżyce od numeru 62 do numeru 73A
 • Uchwała Nr LIII 298_2023 (PDF, 665.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-07-19 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-07 | w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Jaromirowice dotyczącej podjęcia działań mających na celu budowę ulicy Ogrodowej w Jaromirowicach.
 • Uchwała Nr LIII 297_2023 (PDF, 755.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-07-19 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-07 | w sprawie petycji wniesionej przez Panią T.G. tytułującą się Prezydentem Elektorskim RP w imieniu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego-Społeczny Komitet Konstytucyjny” wzywającej do przystąpienia gminy do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu
 • Uchwała Nr LIII 296_2023 (PDF, 312.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-07-19 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-07 | w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr LIII 295_2023 (PDF, 703 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-07-19 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-07 | w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gubin, Propozycja II.
 • Uchwała Nr LIII 294_2023 (PDF, 349.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-07-19 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-07 | zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV Rady Gminy Gubin z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim.
 • Uchwała Nr LIII 293_2023 (PDF, 337.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-07-19 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-07 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gubin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022r.
 • Uchwała Nr LIII 292_2023 (PDF, 282.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-07-19 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-07 | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gubin wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2022r.
 • Uchwała Nr LIII 291_2023 (PDF, 251.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-07-19 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-07 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gubin wotum zaufania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-19 15:11:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-19 15:11:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-19 15:34:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LI sesji w dniu 31 maja 2023r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-05 10:43:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-05 10:43:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-05 10:50:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
346 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na L sesji w dniu 28 kwietnia 2023r

Załączniki

 • Uchwała Nr L_286_2023 (PDF, 428.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-05-15 | Data wytworzenia informacji: 2023-05-15 | w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/2021 Rady Gminy Gubin z dnia 29 września 2021 r. w sprawie poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeni
 • Uchwała Nr L_285_2023 (PDF, 1.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-05-15 | Data wytworzenia informacji: 2023-05-15 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 • Uchwała Nr L_284_2023 (PDF, 1.6 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-05-15 | Data wytworzenia informacji: 2023-05-15 | zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2023-2028.
 • Uchwała Nr L_283_2023 (PDF, 347.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-05-15 | Data wytworzenia informacji: 2023-05-15 | zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone na cmentarzach komunalnych Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr L_282_2023 (PDF, 308.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-05-15 | Data wytworzenia informacji: 2023-05-15 | w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim za rok obrachunkowy 2022.
 • Uchwała Nr L_281_2023 (PDF, 1.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-05-15 | Data wytworzenia informacji: 2023-05-15 | w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim za rok obrachunkowy 2022.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-15 10:13:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-15 10:13:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-15 10:23:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
591 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XLIX sesji w dniu 30 marca 2023r

Załączniki

 • Uchwała NR XLIX_280_2023 (PDF, 1.8 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-04-12 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-04 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 • Uchwała NR XLIX_279_2023 (PDF, 1.8 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-04-12 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-04 | zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2023-2028.
 • Uchwała NR XLIX_278_2023 (PDF, 605.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-04-12 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-04 | w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na 2023 rok.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-12 20:02:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-12 20:02:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-12 20:05:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
800 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XLVIII sesji w dniu 27 luty 2023r

Załączniki

 • Uchwała Nr XLVIII 277_2023 (PDF, 978.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-03-15 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 • Uchwała Nr XLVIII 276_2023 (PDF, 338.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-03-15 | w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi.
 • Uchwała Nr XLVIII 275_2023 (PDF, 1.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-03-15 | w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr XLVIII 274_2023 (PDF, 437.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-03-15 | w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Gubin, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-22 12:35:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-22 12:40:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-22 12:40:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
913 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XLVII sesji w dniu 30 stycznia 2023r

Załączniki

 • Uchwała Nr XLVII 273_2023 (PDF, 1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-06 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 • Uchwała Nr XLVII 272_2023 (PDF, 2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-06 | zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2023-2028.
 • Uchwała Nr XLVII 271_2023 (PDF, 535.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-06 | w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr XLVII 270_2023 (PDF, 398.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-06 | w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi usuwania nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr XLVII 269_2023 (PDF, 497.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-06 | w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
 • Uchwała Nr XLVII 268_2023 (PDF, 457.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-06 | w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.
 • Uchwała Nr XLVII 267_2023 (PDF, 323.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-06 | w sprawie przystąpienia Gminy Gubin do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok.
 • Uchwała Nr XLVII 266_2023 (PDF, 915.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-06 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr XLVII 265_2023 (PDF, 792.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-06 | w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
 • Uchwała Nr XLVII 264_2023 (PDF, 322.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-06 | w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gubin na 2023r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-22 11:59:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-22 12:13:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-22 12:13:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
906 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XLVI sesji w dniu 28 grudnia 2022r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-18 11:30:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-18 11:30:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-18 11:41:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XLV sesji w dniu 30 listopada 2022r

Załączniki

 • Uchwała Nr XLV_258_2022 (PDF, 8.6 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-12-15 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-12 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 • Uchwała Nr XLV_257_2022 (PDF, 7.9 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-12-15 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-12 | zmieniając uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2022-2028.
 • Uchwała Nr XLV_256_2022 (PDF, 378.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-12-15 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-12 | w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/120/2009 Rady Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia
 • Uchwała Nr XLV_255_2022 (PDF, 581.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-12-15 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-12 | zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Gubin w Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • Uchwała Nr XLV_254_2022 (PDF, 346.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-12-15 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-12 | w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu.
 • Uchwała Nr XLV_253_2022 (PDF, 350.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-12-15 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-12 | w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu.
 • Uchwała Nr XLV_252_2022 (PDF, 345.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-12-15 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-12 | w sprawie sprzedaży nieruchomości za cenę niższą od wartości rynkowej.
 • Uchwała Nr XLV_251_2022 (PDF, 394 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-12-15 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-12 | w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr XLV_250_2022 (PDF, 416.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-12-15 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-12 | w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Gubin, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 • Uchwała Nr XLV_249_2022 (PDF, 2.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-12-15 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-12 | w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 • Uchwała Nr XLV_248_2022 (PDF, 325.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2022-12-15 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-12 | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gubin o statusie miejskim zadania publicznego w zakresie organizacji i prowadzenia gminnej biblioteki publicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-15 14:11:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-15 14:12:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-15 14:22:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1417 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji