ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XIX sesji w dniu 19 sierpnia 2020

Załączniki

 • Uchwała nr XIX 124_2020 (PDF, 311.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-09-11 | Data wytworzenia informacji: 2020-09-04 | w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim.
 • Uchwała nr XIX 123_2020 (PDF, 1.3 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-09-11 | Data wytworzenia informacji: 2020-09-04 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r.
 • Uchwała nr XIX 122_2020 (PDF, 325.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-09-11 | Data wytworzenia informacji: 2020-09-04 | w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gubin na rok szkolny 2020/2021.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-11 11:25:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-11 11:37:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-11 11:37:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XVIII sesji w dniu 30 czerwca 2020

Załączniki

 • Uchwała nr XVIII_121_2020 (PDF, 369.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-08-27 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Gubin do reprezentowania Gminy Gubin w zgromadzeniu Miedzygminnego Związku Gospodarowania Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"
 • Uchwała nr XVIII_120_2020 (PDF, 544.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w sparwie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
 • Uchwała nr XVIII_119_2020 (PDF, 745.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Gubin w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadania „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla budynku wielolokalowego w miejscowości Kozów, gmina Gubin ”
 • Uchwała nr XVIII_118_2020 (PDF, 748.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Gubin w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla budynku wielolokalowego w miejscowości Jaromirowice, gmina Gubin ”.
 • Uchwała nr XVIII_117_2020 (PDF, 758.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Gubin w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadania „Budowa Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Gubin – etap III”
 • Uchwała nr XVIII_116_2020 (PDF, 1.5 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2020-2023
 • Uchwała nr XVIII_115_2020 (PDF, 798.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 • Uchwała nr XVIII_114_2020 (PDF, 357.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi usuwania nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Gubin.
 • Uchwała nr XVIII_113_2020 (PDF, 360.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
 • Uchwała nr XVIII_112_2020 (PDF, 274.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gubin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2020r.
 • Uchwała nr XVIII_111_2020 (PDF, 326.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gubin absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2019r.
 • Uchwała nr XVIII_110_2020 (PDF, 274.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania i wykonania budżetu za 2019r.
 • Uchwała nr XVIII 109_2020 (PDF, 252.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-17 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gubin wotum zaufania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-16 13:57:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-16 14:41:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-27 15:58:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
263 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XVII sesji w dniu 27 maja 2020

Załączniki

 • Uchwała nr XVII 108_2020 (PDF, 275 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-07-17 | Data wytworzenia informacji: 2020-06-09 | w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim za rok 2019.
 • Uchwała nr XVII_107_2020 (PDF, 3.5 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-06-17 | Data wytworzenia informacji: 2020-06-09 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r.
 • Uchwała nr XVII_106_2020 (PDF, 509.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-06-17 | Data wytworzenia informacji: 2020-06-09 | w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gubin.
 • Uchwała nr XVII 105_2020 (PDF, 3.7 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-06-17 | Data wytworzenia informacji: 2020-06-09 | w sprawie pomocy w zakresie płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2).
 • Uchwała nr XVII 104_2020 (PDF, 299 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-06-17 | Data wytworzenia informacji: 2020-06-09 | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowegoi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim za rok obrachunkowy 2019r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-17 13:26:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-17 13:26:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-17 13:24:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
406 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XVI sesji w dniu 29 kwietnia 2020

Załączniki

 • Uchwała nr XVI 103_2020 (PDF, 311.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-05-18 | Data wytworzenia informacji: 2020-05-15 | w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup samochodu pożarniczego w roku 2020 dla OSP Starosiedle.
 • Uchwała nr XVI 102_2020 (PDF, 2.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-05-18 | Data wytworzenia informacji: 2020-05-15 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r.
 • Uchwała nr XVI 101_2020 (PDF, 402 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-05-18 | Data wytworzenia informacji: 2020-05-15 | w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starosiedlu w szkołę podstawową filialną podporządkowana organizacyjnie Szkole Podstawowej w Czarnowicach.
 • Uchwała nr XVI 100_2020 (PDF, 395.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-05-18 | Data wytworzenia informacji: 2020-05-15 | w sprawie udzielenia w 2020 roku przez Gminę Gubin Powiatowi Krośnieńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji powiatowego programu Polityki Zdrowotnej „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy na lata 2015-2020".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-18 10:51:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-18 11:52:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-24 12:17:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
616 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XV sesji w dniu 27 luty 2020

Załączniki

 • Uchwała nr XV 99_2020 (PDF, 1.9 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-03-12 | Data wytworzenia informacji: 2020-03-11 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r.
 • Uchwała nr XV 98_2020 (PDF, 1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-03-12 | Data wytworzenia informacji: 2020-03-11 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 • Uchwała nr XV 97_2020 (PDF, 1.5 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-03-12 | Data wytworzenia informacji: 2020-03-11 | w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2020".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-12 15:53:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-12 16:00:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-12 17:00:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
865 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XIV sesji w dniu 29 stycznia 2020

Załączniki

 • Uchwała NR XIV_96_2020 (PDF, 583.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-17 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-14 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
 • Uchwała NR XIV_95_2020 (PDF, 1.4 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-17 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-14 | zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2020-2023.
 • Uchwała NR XIV_94_2020 (PDF, 325 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-17 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-14 | w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gubin na 2020r.
 • Uchwała NR XIV_93_2020 (PDF, 745.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-17 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-14 | w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020r.
 • Uchwała NR XIV_92_2020 (PDF, 5.7 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-17 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-14 | w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gubin na lata 2020–2028.
 • Uchwała NR XIV_91_2020 (PDF, 321.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-17 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-14 | w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Gubin Nr XII/72/2019 z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Gubin nr 105/2019 z dnia 9 listopada 2019r. w sprawie zakazu umieszczania i przetrzymywania zwierząt (psów)
 • Uchwała NR XIV_90_2020 (PDF, 3.1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-17 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-14 | w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Chlebowo na lata 2020 – 2027”.
 • Uchwała NR XIV_89_2020 (PDF, 341.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-17 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-14 | w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-17 14:36:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-17 14:51:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-17 15:51:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
993 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XIII sesji w dniu 30 grudnia 2019

Załączniki

 • Uchwała NR XIII_88_2019 (PDF, 473.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-01-13 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 • Uchwała NR XIII_87_2019 (PDF, 1.6 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-01-13 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2019-2022.
 • Uchwała NR XIII_86_2019 (PDF, 539.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-01-13 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w spraw ie zmiany Uchwały Nr 111/17/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiąza
 • Uchwała NR XIII_85_2019 (PDF, 343.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-01-13 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gubin o statusie miejskim zadania publicznego w zakresie organizacji i prowadzenia gminnej biblioteki publicznej.
 • Uchwała NR XIII_84_2019 (PDF, 304.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-01-13 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gubin instrumentem płatniczym
 • Uchwała NR XIII_83_2019 (PDF, 345.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-01-13 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Gubin zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
 • Uchwała NR XIII_82_2019 (PDF, 290.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-01-13 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gubin na rok szkolny 2019/2020.
 • Uchwała NR XIII_81_2019 (PDF, 364.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-01-13 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim.
 • Uchwała NR XIII_80_2019 (PDF, 325.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-01-13 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starosiedłu w szkołę Filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej w Czarnowicach.
 • Uchwała NR XIII_79_2019 (PDF, 3.5 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-01-13 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 | w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020.
 • Uchwała NR XIII_78_2019 (PDF, 2.1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-01-13 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-13

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-13 10:31:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-13 12:43:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-13 12:43:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XII sesji w dniu 29 listopada 2019

Załączniki

 • Uchwała nr XII 77_2019 (PDF, 6.4 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2019-12-30 | Data wytworzenia informacji: 2019-12-11 | zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2019-2022.
 • Uchwała nr XII 76_2019 (PDF, 5.9 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2019-12-30 | Data wytworzenia informacji: 2019-12-11 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
 • Uchwała nr XII 75_2019 (PDF, 426.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2019-12-30 | Data wytworzenia informacji: 2019-12-11 | w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Gubin.
 • Uchwała nr XII 74_2019 (PDF, 2.3 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2019-12-30 | Data wytworzenia informacji: 2019-12-11 | w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
 • Uchwała nr XII 73_2019 (PDF, 3.1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2019-12-30 | Data wytworzenia informacji: 2019-12-11 | w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
 • Uchwała nr XII 72_2019 (PDF, 1.9 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2019-12-30 | Data wytworzenia informacji: 2019-12-11 | w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Gubin dotyczącego wprowadzenia zakazu umieszczania i przetrzymywania zwierząt (psów) na działce nr 69 obręb Stargard Gubiński.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-30 15:12:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-30 15:42:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-30 15:43:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XI sesji w dniu 29 października 2019

Załączniki

 • Uchwała NR XI_71_2019 (PDF, 1.1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2019-11-15 | Data wytworzenia informacji: 2019-11-08 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 • Uchwała NR XI_70_2019 (PDF, 311.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2019-11-15 | Data wytworzenia informacji: 2019-11-08 | w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/206/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom.
 • Uchwała NR XI_69_2019 (PDF, 656.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2019-11-15 | Data wytworzenia informacji: 2019-11-08 | w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 • Uchwała NR XI_68_2019 (PDF, 527.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2019-11-15 | Data wytworzenia informacji: 2019-11-08 | o zmianie Uchwały Nr VII/44/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 29 maja 2019r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gubin dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawo
 • Uchwała NR XI_67_2019 (PDF, 300.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2019-11-15 | Data wytworzenia informacji: 2019-11-08 | w sprawie wystąpienia Gminy Gubin ze Stowarzyszenia "Aglomeracja Zielonogórska".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-15 09:49:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-15 09:49:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-15 10:03:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na X sesji w dniu 26 września 2019

Załączniki

 • Uchwała nr X 66_2019 (PDF, 1.5 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2019-10-23 | Data wytworzenia informacji: 2019-10-09 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 • Uchwała nr X 65_2019 (PDF, 439.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2019-10-23 | Data wytworzenia informacji: 2019-10-09 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gubin.
 • Uchwała nr X 64_2019 (PDF, 446.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2019-10-23 | Data wytworzenia informacji: 2019-10-09 | w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
 • Uchwała nr X 63_2019 (PDF, 468 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2019-10-23 | Data wytworzenia informacji: 2019-10-09 | w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/120/2009 Rady Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-23 16:00:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-23 16:09:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-23 16:09:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1578 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji