ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LX sesji w dniu 29 stycznia 2024r.

Załączniki

 • Uchwała Nr LX_344_2024 (PDF, 677.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2024-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2024-02-07 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
 • Uchwała Nr LX_343_2024 (PDF, 2.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2024-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2024-02-07 | zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gubin na lata 2024 - 2027.
 • Uchwała Nr LX_342_2024 (PDF, 1.5 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2024-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2024-02-07 | w sprawie zasad i trybu udzielania oraz zasad rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Uchwała Nr LX_341_2024 (PDF, 388 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2024-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2024-02-07 | w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi.
 • Uchwała Nr LX_340_2024 (PDF, 612.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2024-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2024-02-07 | zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/275/2023 Rady Gminy Gubin z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr LX_339_2024 (PDF, 1.1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2024-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2024-02-07 | w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Gubinie na lata 2024-2027.
 • Uchwała Nr LX_338_2024 (PDF, 834.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2024-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2024-02-07 | w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gubin na rok 2024.
 • Uchwała Nr LX_337_2024 (PDF, 1007.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2024-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2024-02-07 | w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gubin na rok 2024.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-21 14:28:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-21 14:29:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-21 15:01:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LVIII sesji w dniu 30 listopada 2023r.

Załączniki

 • Uchwała NR LVIII_323_2023 (PDF, 1.6 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2024-01-04 | Data wytworzenia informacji: 2023-12-11 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 • Uchwała NR LVIII_322_2023 (PDF, 2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2024-01-04 | Data wytworzenia informacji: 2023-12-11 | uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2023-2026.
 • Uchwała NR LVIII_321_2023 (PDF, 463.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2024-01-04 | Data wytworzenia informacji: 2023-12-11 | w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gubin.
 • Uchwała NR LVIII_320_2023 (PDF, 366.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2024-01-04 | Data wytworzenia informacji: 2023-12-11 | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Gubin zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
 • Uchwała NR LVIII_319_2023 (PDF, 329.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2024-01-04 | Data wytworzenia informacji: 2023-12-11 | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gubin o statusie miejskim zadania publicznego w zakresie organizacji i prowadzenia gminnej biblioteki publicznej.
 • Uchwała NR LVIII_318_2023 (PDF, 616.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2024-01-04 | Data wytworzenia informacji: 2023-12-11 | w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-04 10:37:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-04 10:37:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-04 10:44:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
345 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LVII sesji w dniu 26 października 2023r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-04 10:47:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-04 10:54:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-04 10:54:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
343 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LVI sesji w dniu 29 września 2023r.

Załączniki

 • Uchwala_Nr_LVI_314_2023 (PDF, 1.7 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-11-10 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-10 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 • Uchwała Nr LVI_313_2023 (PDF, 947.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-11-10 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-10 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr LVI_312_2023 (PDF, 291.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-11-10 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-10 | w sprawie przekazania wniosku do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr LVI_311_2023 (PDF, 831.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-11-10 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-10 | w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej.
 • Uchwała Nr LVI_310_2023 (PDF, 474.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-11-10 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-10 | zmieniająca Uchwałę Nr XVII/106/2020 Rady Gminy Gubin z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie za wychowanie przedszkolne w czasie przekraczającym wymiar zajęć w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych utworz
 • Uchwała Nr LVI_309_2023 (PDF, 432.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-11-10 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-10 | w sprawie zmiany Uchwały XXX/184/2021 Rady Gminy Gubin z dnia 29 września 2021r. w sprawie poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkas
 • Uchwała Nr LVI_308_2023 (PDF, 329.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-11-10 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-10 | w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-10 11:28:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-10 11:28:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-10 11:42:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
620 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LV sesji w dniu 25 sierpnia 2023r.

Załączniki

 • Uchwala nr LV 307_2023 (PDF, 495 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-09-06 | Data wytworzenia informacji: 2023-09-04 | w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 • Uchwala nr LV 306_2023 (PDF, 1.1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-09-06 | Data wytworzenia informacji: 2023-09-04 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 • Uchwala nr LV 305_2023 (PDF, 1.8 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-09-06 | Data wytworzenia informacji: 2023-09-04 | w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2023-2028.
 • Uchwała nr LV 304_2023 (PDF, 4.4 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-09-06 | Data wytworzenia informacji: 2023-09-04 | uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/150/2021 Rady Gminy Gubin z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Budowy i Modernizacji Dróg Lokalnych Gminy Gubin na lata 2021-2027.
 • Uchwała nr LV 303_2023 (PDF, 807.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-09-06 | Data wytworzenia informacji: 2023-09-04 | w sprawie petycji wniesionej przez Panią T. G. tytułującą się Prezydentem Elektorskim RP w imieniu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - Społeczny Komitet Konstytucyjny” wzywającej do przystąpienia gminy do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeci

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-06 15:31:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-06 15:41:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-06 15:41:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
867 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LIV sesji w dniu 21 lipca 2023r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-17 12:01:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-06 15:30:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-06 15:30:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
875 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LIII sesji w dniu 30 czerwca 2023r

Załączniki

 • Uchwała Nr LIII 300_2023 (PDF, 1.4 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-07-19 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-07 | uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2023-2028.
 • Uchwała Nr LIII 299_2023 (PDF, 1.8 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-07-19 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-07 | w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Bieżyce dotyczącej podjęcia działań mających na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa na odcinku drogi we wsi Bieżyce od numeru 62 do numeru 73A
 • Uchwała Nr LIII 298_2023 (PDF, 665.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-07-19 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-07 | w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Jaromirowice dotyczącej podjęcia działań mających na celu budowę ulicy Ogrodowej w Jaromirowicach.
 • Uchwała Nr LIII 297_2023 (PDF, 755.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-07-19 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-07 | w sprawie petycji wniesionej przez Panią T.G. tytułującą się Prezydentem Elektorskim RP w imieniu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego-Społeczny Komitet Konstytucyjny” wzywającej do przystąpienia gminy do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu
 • Uchwała Nr LIII 296_2023 (PDF, 312.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-07-19 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-07 | w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr LIII 295_2023 (PDF, 703 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-07-19 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-07 | w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gubin, Propozycja II.
 • Uchwała Nr LIII 294_2023 (PDF, 349.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-07-19 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-07 | zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV Rady Gminy Gubin z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim.
 • Uchwała Nr LIII 293_2023 (PDF, 337.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-07-19 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-07 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gubin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022r.
 • Uchwała Nr LIII 292_2023 (PDF, 282.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-07-19 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-07 | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gubin wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2022r.
 • Uchwała Nr LIII 291_2023 (PDF, 251.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-07-19 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-07 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gubin wotum zaufania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-19 15:11:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-19 15:11:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-19 15:34:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1077 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LI sesji w dniu 31 maja 2023r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-05 10:43:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-05 10:43:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-05 10:50:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1135 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na L sesji w dniu 28 kwietnia 2023r

Załączniki

 • Uchwała Nr L_286_2023 (PDF, 428.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-05-15 | Data wytworzenia informacji: 2023-05-15 | w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/2021 Rady Gminy Gubin z dnia 29 września 2021 r. w sprawie poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeni
 • Uchwała Nr L_285_2023 (PDF, 1.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-05-15 | Data wytworzenia informacji: 2023-05-15 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 • Uchwała Nr L_284_2023 (PDF, 1.6 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-05-15 | Data wytworzenia informacji: 2023-05-15 | zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2023-2028.
 • Uchwała Nr L_283_2023 (PDF, 347.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-05-15 | Data wytworzenia informacji: 2023-05-15 | zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone na cmentarzach komunalnych Gminy Gubin.
 • Uchwała Nr L_282_2023 (PDF, 308.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-05-15 | Data wytworzenia informacji: 2023-05-15 | w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim za rok obrachunkowy 2022.
 • Uchwała Nr L_281_2023 (PDF, 1.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-05-15 | Data wytworzenia informacji: 2023-05-15 | w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim za rok obrachunkowy 2022.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-15 10:13:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-15 10:13:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-15 10:23:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1377 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XLIX sesji w dniu 30 marca 2023r

Załączniki

 • Uchwała NR XLIX_280_2023 (PDF, 1.8 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-04-12 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-04 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 • Uchwała NR XLIX_279_2023 (PDF, 1.8 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-04-12 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-04 | zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2023-2028.
 • Uchwała NR XLIX_278_2023 (PDF, 605.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-04-12 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-04 | w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na 2023 rok.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-12 20:02:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-12 20:02:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-12 20:05:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1592 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji