ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXVIII sesji w dniu 30 czerwca 2021r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-07-16 11:07:59 przez Wiesław Jaros

Załączniki

  • Uchwała nr XXVIII_178_2021 (PDF, 1.5 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
  • Uchwała nr XXVIII_177_2021 (PDF, 1.4 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2021-2024.
  • Uchwała nr XXVIII_176_2021 (PDF, 465 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Gminę Gubin ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z
  • Uchwała nr XXVIII_175_2021 (PDF, 416.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 do przewozu sprzętu i środków
  • Rozstrzygnięcie Nadzorcze WL do Uchwały Nr XXVIII174.2021 (PDF, 1.7 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-08-18 | Data wytworzenia informacji: 2021-08-17
  • Uchwała nr XXVIII_174_2021 (PDF, 528.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego.
  • Uchwała nr XXVIII_173_2021 (PDF, 955.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gubin na lata 2021-2026.
  • Uchwała nr XXVIII_172_2021 (PDF, 337.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gubin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
  • Uchwała nr XXVIII_171_2021 (PDF, 285.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gubin wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2020 r.
  • Uchwała nr XXVIII_170_2021 (PDF, 261.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-07-16 | Data wytworzenia informacji: 2021-07-09 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gubin wotum zaufania.
« powrót do poprzedniej strony