ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-03-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:06:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wykonanie ewidencji i przeglądów dróg gminnych wraz z fotorejestracją fotometryczną pasa drogowego dróg położonych na terenie Gminy Gubin oraz wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego dróg” Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2021-03-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:59:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załączniki - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wykonanie ewidencji i przeglądów dróg gminnych wraz z fotorejestracją fotometryczną pasa drogowego dróg położonych na terenie Gminy Gubin oraz wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego dróg” Wiesław Jaros
11:59:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wykonanie ewidencji i przeglądów dróg gminnych wraz z fotorejestracją fotometryczną pasa drogowego dróg położonych na terenie Gminy Gubin oraz wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego dróg” Wiesław Jaros
11:58:12 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wykonanie ewidencji i przeglądów dróg gminnych wraz z fotorejestracją fotometryczną pasa drogowego dróg położonych na terenie Gminy Gubin oraz wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego dróg” Wiesław Jaros
« powrót do poprzedniej strony