ˆ

Rok 2016

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XIX sesji w dniu 31 sierpnia 2016r

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-09-12 14:37:40 przez Wiesław Jaros

Załączniki

  • Uchwała nr 128 XIX_2016 (PDF, 41.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2016-09-12 | Data wytworzenia informacji: 2016-09-06 | zmieniająca Uchwałę Nr XII/66/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  • Uchwała nr 127 XIX_2016 (PDF, 903.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2016-09-12 | Data wytworzenia informacji: 2016-09-06 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r.
  • Uchwała nr 126 XIX_2016 (PDF, 392.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2016-09-12 | Data wytworzenia informacji: 2016-09-06 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gubin.
  • Uchwała nr 125 XIX_2016 (PDF, 50.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2016-09-12 | Data wytworzenia informacji: 2016-09-06 | w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół, wicedyrektorom oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego
  • Uchwała nr 124 XIX_2016 (PDF, 37.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2016-09-12 | Data wytworzenia informacji: 2016-09-06 | zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na obszarze objętych działalnością w tym zakresie przez Urząd Gminy Gubin w okr
  • Protokół nr XIX (PDF, 248.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2016-12-16 | Data wytworzenia informacji: 2016-12-07 | Protokół z sesj nr XVIII (PDF, 376 KiB)
« powrót do poprzedniej strony