ˆ

Rok 2015

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na IX sesji w dniu 30 czerwca 2015r

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-07-08 16:14:29 przez Wiesław Jaros

Załączniki

  • Uchwała nr 52 IX_2015 (PDF, 1.2 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-07-08 | Data wytworzenia informacji: 2015-07-07 | w sprawie zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lala 2015-2018
  • Uchwała nr 51 IX_2015 (PDF, 694.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-07-08 | Data wytworzenia informacji: 2015-07-07 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
  • Uchwała nr 50 IX_2015 (PDF, 273.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-07-08 | Data wytworzenia informacji: 2015-07-07 | w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Gubin w referendum ogólnokrajowym
  • Uchwała nr 49 IX_2015 (PDF, 360.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-07-08 | Data wytworzenia informacji: 2015-07-07 | w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na obszarze objętym działalnością w tym zakresie przez Urząd Gminy Gubin w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2016 r.
  • Uchwała nr 48 IX_2015 (PDF, 273.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-07-08 | Data wytworzenia informacji: 2015-07-07 | w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
  • Uchwała nr 47 IX_2015 (PDF, 327.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-07-08 | Data wytworzenia informacji: 2015-07-07 | w sprawie: udzielenia w 2015 roku przez Gminę Gubin pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015 - 2020" -dla dziewcząt
  • Uchwała nr 46 IX_2015 (PDF, 779.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-07-08 | Data wytworzenia informacji: 2015-07-07 | w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gubin oraz określenia granic obwodów tych szkół.
  • Uchwała nr 45 IX_2015 (PDF, 310.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-07-08 | Data wytworzenia informacji: 2015-07-07 | w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Gubin publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
  • Uchwała nr 44 IX_2015 (PDF, 242.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-07-08 | Data wytworzenia informacji: 2015-07-07 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2014r.
  • Uchwała nr 43 IX_2015 (PDF, 211.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-07-08 | Data wytworzenia informacji: 2015-07-07 | w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu na 2014r.
« powrót do poprzedniej strony