ˆ

Rok 2015

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-01-23 17:37:55 przez Wiesław Jaros

Akapit nr - brak tytułu

07.01.2015 Zarządzenie nr 1
w sprawie planu kontroli zarzadczej na 2015 r. w Urzedzie Gminy Gubin i jednostkach podległych gminy 
15.01.2015 Zarządzenie nr 2
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
15.01.2015 Zarządzenie nr 3
zmieniające Zarządzenie nr 41/2014 Wójta Gminy Gubin z 15.05.2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.
22.01.2015 Zarządzenie nr 4 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/2008 Wójta Gminy Gubin z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Gubin
26.01.2015 Zarządzenie nr 5
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich
30.01.2015 Zarządzenie nr 6
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
09.02.2015 Zarządzenie nr 7
w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2015 roku.
10.02.2015 Zarządzenie nr 8 zmieniające zarzadzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Gubin  w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich
16.02.2015 Zarządzenie nr 9
w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2015 roku.
23.02.2015 Zarządzenie nr 10
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji na terenie Gminy Gubin wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
24.02.2015 Zarządzenie nr 11
w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów sołtysa oraz członków rady sołeckiej Sołectwa Grabice-Luboszyce
« powrót do poprzedniej strony