ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rok 2014

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-02-05 11:50:50 przez Wiesław Jaros

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenie nr 29
02.01.2014 Zarządzenie nr 1
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
15.01.2014 Zarządzenie nr 2
sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
24.01.2014 Zarządzenie nr 3
w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 roku.
30.01.2014 Zarządzenie nr 4
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
31.01.2014 Zarządzenie nr 5
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Gubin
31.01.2014 Zarządzenie nr 6
w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w roku 2014.
11.02.2014 Zarządzenie nr 7
w sprawie ustalenie stawki odpłatności za korzystanie z samochodu służbowego oraz autobusu stanowiącego własność Gminy Gubin.
11.02.2014 Zarządzenie nr 8
o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) oraz ustalenia jego składu osobowego.
11.02.2014 Zarządzenie nr 9
w sprawie przeprowadzenia reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Gubin
11.02.2014 Zarządzenie nr 10
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych
11.02.2014 Zarządzenie nr 11
w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości
11.02.2014 Zarządzenie nr 12
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
26.02.2014 Zarządzenie nr 13
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
15.03.2014 Zarządzenie nr 14
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy.
07.03.2014 Zarządzenie nr 15
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
07.03.2014 Zarządzenie nr 16 w sprawie zasad korzystania przez jednostki organizacyjne Gminy Gubin z samochodu służbowego oraz autobusu stanowiącego własność Gminy Gubin.
07.03.2014 Zarządzenie nr 17 w sprawie przyjęcia autobusów znajdujących się w ewidencji księgowej szkół
31.03.2014 Zarządzenie nr 18 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
02.04.2014 Zarządzenie nr 19
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 02 maja 2014r. w Urzędzie Gminyw Gubinie
02.04.2014 Zarządzenie nr 20 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
02.04.2014 Zarządzenie nr 21 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
02.04.2014 Zarządzenie nr 22
w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
02.04.2014 Zarządzenie nr 23
w sprawie: ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i progów dochodowych, od których zależy wysokość świadczenia.
08.04.2014 Zarządzenie nr 24 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
08.04.2014 Zarządzenie nr 25
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
08.04.2014 Zarządzenie nr 26 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości
08.04.2014 Zarządzenie nr 27
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
08.04.2014 Zarządzenie nr 28
w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości
16.04.2014
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
16.04.2014 Zarządzenie nr 30 w sprawie ustslenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Gubin
23.04.2014 Zarządzenie nr 31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2014 Wójta Gminy Gubin w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.
30.04.2014 Zarządzenie nr 32 w sprawie wykazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.
« powrót do poprzedniej strony