ˆ

Obwieszczenia Wójta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Gubin o zwołaniu Zebrania Wyborczego sołectwa Jazów w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Jazów

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Głuszczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-24 14:54:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-24 14:55:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-24 14:55:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
84 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Gubin

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Połatyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-10 15:50:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-10 15:51:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-10 15:51:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
267 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gubin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w obrębie ewidencyjnym Chlebowo, gmina Gubin.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Barski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-25 12:23:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-25 12:26:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-25 12:26:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
444 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GUBIN
z dnia 7 maja 2018r.
w sprawie zwołania Zebrania Wyborczego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Jazów.
 
Na podstawie Zarządzenia nr 27/2018 Wójta Gminy Gubin z 7 maja 2018r. w sprawie zwołania Zebrania Wyborczego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Jazów podaje się do publicznej wiadomości informację o zwołaniu na dzień 18 maja 2018r. godz. 18.00 Zebrania Wyborczego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Jazów w świetlicy wiejskiej w Jazowie z następującym porządkiem obrad:
 
1.    Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Zebrania Wiejskiego.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Wybór protokolanta.
4.    Powołanie komisji skrutacyjnej.
5.    Sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji.
6.    Sporządzenie listy kandydatów na Sołtysa.
7.    Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru na funkcję Sołtysa.
8.    Pytania i wolne wnioski.
9.    Zakończenie obrad.
 
Przewodniczącym Zebrania Wyborczego będzie Wójt Gminy Gubin - Zbigniew Barski.
                                                                                                                                                                             Wójt Gminy Gubin
                                                                                                                                                                                Zbigniew Barski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Łakoma
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Łakoma
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-07 15:11:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-07 15:12:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-07 15:12:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1513 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6733.3.2018                                                                                                                                          data  05 lutego 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1275 ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami ) zawiadamia się że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play na terenie działki nr 70/8 położonej w obrębie miejscowości Sękowice w gminie GUBIN
prowadzonej na wniosek Firmy P4 Spółki z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Andrzej Plucińskiego w dniu 05 lutego 2018 roku została wydana decyzja nr GK.6733.3. 2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W związku z powyższym strony mogą się zapoznać z treścią decyzji wydanej przez Urząd Gminy  w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20 p.204 w godzinach pracy urzędu.
Zawiadomienie o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-07 11:54:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-07 11:55:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07 11:55:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1737 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GUBIN
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie zwołania Zebrania Wyborczego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Dzikowo.
 
Na podstawie Zarządzenia nr  3/2018  Wójta Gminy Gubin  z 18 stycznia 2018r. w sprawie zwołania Zebrania Wyborczego dla wyboru
Sołtysa Sołectwa Dzikowo
 
 podaje się do publicznej wiadomości
 
informację  o zwołaniu na dzień 29 stycznia 2018r.  godz. 16.30  Zebrania Wyborczego dla wyboru Sołtysa  Sołectwa Dzikowo w Budynku Edukacji Ekologicznej „Sosna Gubińska” w Dzikowie z następującym porządkiem obrad:
 
        1.  Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Zebrania Wiejskiego.
        2.  Stwierdzenie quorum.
        3.  Wybór protokolanta.
        4.  Powołanie komisji skrutacyjnej.
        5.  Sprawozdanie z działalności  Sołtysa za czas kadencji.
        6.  Sporządzenie listy kandydatów na Sołtysa.
        7.  Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru na  funkcję Sołtysa.
        8.  Pytania i wolne wnioski.
        9. Zakończenie obrad.  
 
Przewodniczącym Zebrania Wyborczego będzie Wójt Gminy Gubin  – Zbigniew Barski.
 
 
                                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Gubin
                                                                                                                                                                                       / - / Zbigniew Barski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Łakoma
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Łakoma
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-19 16:04:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-19 16:07:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-19 16:07:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1582 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN         
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin
 
OBWIESZCZENIE
 
RR.6220.6.14.2017                                                                                                                                                 Gubin dnia 30.08.2017 r.
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), Wójt Gminy Gubin podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 sierpnia 2017 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1137F na odcinku Witaszkowo – Kozów w km 7+540 do 8+605”.
Z treścią przedmiotowej decyzji zainteresowani mogą się zapoznać w terminie do 21.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Gubinie – pok. nr 211 w godzinach od 9.00 do 15.00.
Z materiałami dotyczącymi przedmiotowego przedsięwzięcia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Gubin. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia opublikowania, lub otrzymania niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Gubinie,  ul. Obrońców Pokoju 20, pokój nr 211 i 213 w dni powszednie w godzinach od 800 – 1500.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Miłosz Jasek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Miłosz Jasek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-08-30 11:23:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-08-30 11:24:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-08-30 11:24:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN         
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 
RR-6220.8-2.3.2017                                                                                                                                                    Gubin dnia 29.08.2017 r.
 
Na podstawie art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. poz. 23 ze zm.) w nawiązaniu do art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), że na  wniosek  złożony w dniu 07.08.2017 r., Wójt Gminy Gubin w dniu 29.08.2017 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowie obory wolnostanowiskowej przeznaczonej na produkcję zwierzęcą – bydła mięsnego opasowego do 200 stanowisk na działce nr ew. 218 w obrębie miejscowości Łazy Gubińskie”.
Zgodnie z procedurą zawartą w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono do właściwych organów tj. Państwowego Powiatowego Inspektora w Krośnie Odrzańskim oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. o wydanie stosownej opinii w tej sprawie.
Z materiałami dotyczącymi przedmiotowego przedsięwzięcia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Gubin. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia opublikowania, w Urzędzie Gminy w Gubinie,  ul. Obrońców Pokoju 20, pokój nr 211 lub 213 w dni powszednie w godzinach 800 – 1500 .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Miłosz Jasek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Miłosz Jasek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-08-30 11:20:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-08-30 11:20:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-08-30 11:20:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4699 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN         
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin
 
Obwieszczenie
o zebraniu materiałów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 
6220.7.10.2017                                                                                                                                                       Gubin dnia 22.08.2017 r.
 
Na podstawie art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016. poz. 23 t.j),  w związku z  art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  z 2016 r. poz. 353) Wójt Gminy Gubin zawiadamia o zebraniu dowodów w postępowaniu administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Realizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu zbierania odpadów w tym złomu – na działce nr 226/6 w m. Czarnowice  gm. Gubin”.
Zainteresowanym stronom przysługuje prawo do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowy. Wgląd do materiałów oraz możliwość składania uwag (w formie pisemnej ustnej lub drogą elektroniczną) będzie możliwe w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20 w pokoju nr 211 w godz. Od 8.00 do 15.00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Miłosz Jasek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-08-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Miłosz Jasek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-08-22 15:33:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-08-22 15:34:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-08-22 15:34:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN         
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.
 
RR.6220.8.10.2017                                                                                                                                                       Gubin dnia 16.08.2017 r.
Na podstawie art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017. 1257) w nawiązaniu do art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), informuje się, że na  wniosek Inwestora o wycofanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, złożony w dniu 07.08.2017 r., Wójt Gminy Gubin w dniu 16.08.2017 r., wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obory wolnostanowiskowej przeznaczonej na produkcję zwierzęcą – bydła mięsnego opasowego do 200 stanowisk na działce nr ew. 218 w obrębie miejscowości Łazy Gubińskie”.
Z materiałami dotyczącymi przedmiotowego przedsięwzięcia oraz treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Gubin. Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od dnia opublikowania, w Urzędzie Gminy w Gubinie,  ul. Obrońców Pokoju 20, pokój nr 211 lub 213 w dni powszednie w godzinach 800 – 1500 .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Miłosz Jasek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-08-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Miłosz Jasek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-08-16 15:34:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-08-16 15:35:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-31 11:01:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6439 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji