ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Decyzja przenoszę decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 maja 2022 r. znak RR.6220.23.8.2021/2022.MP wydaną przez wójta Gminy Gubin z spółki R. Power Development Sp. z o.o. na spółkę Elektrownia PV Szara Sp. z o.o.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Połatyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-15 13:38:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-15 13:38:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-15 13:38:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
388 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa instalacji fotowoltaicznej Maszewo o mocy do 240 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Konat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-10 14:12:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dorota Konat
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-10 14:12:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dorota Konat
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-10 14:12:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
372 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja nr RR 6220.14.9.2022.MP z dnia 26 września 2022 r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Połatyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-26 15:02:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-26 15:02:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-26 15:04:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
391 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja nr RR 6220.6.16.2012 z dnia 09 listopada 2012 r

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin
Decyzja nr RR 6220.6.16.2012 z dnia 09 listopada 2012 r
Na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. ze zw.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 maja 2012 r., złożonego przez Alternatywa sp. z o.o. , Chlebowo 173, 66 620 Gubin,
odmawiam
określenia środowiskowych warunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
budowie Biogazowni Rolniczej na działkach o nr. ewid. gr. 442/10; 444/14; 444/16; w m. Chlebowo,
gmina Gubin, powiat krośnieński, województwo lubuskie,
Uzasadnienie
W dniu 16 maja 2012 r. Alternatywa sp. z o.o. , Chlebowo 173, 66-620 Gubin, złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Biogazowni Rolniczej na działkach o nr. ewid. gruntów. 442/10; 444/14; 444/16; w m. Chlebowo, gmina Gubin, powiat krośnieński, województwo lubuskie. Wójt Gminy Gubin postanowieniem z dnia 26 czerwca 2012 r. znak R-6220.6.6.2012, stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i pismem z dnia 24 lipca 2012 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, załączając raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., po analizie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz przedłożonego do wniosku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia – raportu o oddziaływaniu na środowisko, postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2012 r. znak: WOOŚ-II.4242.67.2012.AN odmówił uzgodnienia realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, ze względu na dokonanie istotnych zmian w zakresie przedsięwzięcia w stosunku do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.
Inwestor powinien wystąpić do Wójta Gminy Gubin z nowym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, załączając niezbędne dokumenty, zgodnie z art. 74 ust. 1 w/cyt. Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. W szczególności należy ujednolicić informacje i dane n/t przedsięwzięcia zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Gubin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zbigniew Barski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Barski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-15 13:12:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-15 13:12:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-15 13:22:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3416 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji