ˆ

DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-16 09:11:22 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
Z dniem 01 kwietnia 2012r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się /Dz. U. z 2011r. nr 209, poz. 1243/.
Ustawa nakłada na administrację samorządową nowe obowiązki, które mają pomóc w załatwianiu spraw w urzędach przez osoby mające trudności w komunikowaniu się /osoby niesłyszące lub głuchonieme/.
Urząd jest zobligowany zapewnić osobom niesłyszącym tłumacza języka migowego. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. Z 2011r. nr 127, poz. 721 oraz nr 171, poz 1016 ze zm. / .
Urząd Gminy Gubin informuje, że będzie korzystał z usług tłumaczy migowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.
 Jak skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty w urzędzie /z wyłączeniem sytuacji nagłych/.
 Zgłoszenia należy dokonać składając wniosek /wg załączonego wzoru/, w którym należy uwzględnić rodzaj sprawy oraz termin przybycia do urzędu.
Wniosek można złożyć:
  • -        w sekretariacie urzędu
  • -        mailowo na adres
  • -        faksem na nr 68/ 3594546
lub telefonicznie przez osobę trzecią pod nr 68/ 3594546
 Załącznik:
-                          wniosek
« powrót do poprzedniej strony